Pradžia

Projektinė veikla

Pradžia
Metai
Mėnesis
2020-10-01

Tarptautinis kultūros festivalis VIII Klaipėdos knygų mugė

Projektu siekiama tęsti skaitymo skatinimo iniciatyvų plėtojimą organizuojant knygos šventę kultūros festivalį – tradicinę VIII Klaipėdos knygų mugę Klaipėdos miesto gyventojams ir svečiams. Daugiau
2020-09-01

Naujos kompetencijos bibliotekininkams vystant neformalųjį suaugusiųjų švietimą

Projektu siekiama tobulinti bibliotekininkų edukacinių programų rengimo ir vykdymo kompetencijas, siekiant didinti neformalaus suaugusiųjų švietimo prieinamumą Klaipėdos regione. Daugiau
2020-09-01

Artist Residencies

„Artist Residencies“ projekto stipedijų laimėtojai – du profesionalūs literatūros kūrėjai ir vertėjai iš kitų Baltijos ar Šiaurės šalių – galės apsistoti ir kurti Tarptautiniame vertėjų ir rašytojų centre. Daugiau
2020-08-21

Projektas: Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra Tikslas: vartų į skaitmeninį...

Tai jau trečiasis kultūros paveldo skaitmeninimo projektas, kurio rezultatus visuomenė gali matyti apsilankiusi interneto portale ePaveldas.lt. Daugiau
2020-08-01

Pažink nekilnojamąjį kultūros paveldą virtualiai

Projektu siekiama gerinti šviečiamųjų inovatyvių paslaugų prieinamumą vartotojams, kuriant naujus interaktyvius maršrutus, pristatančius Klaipėdos miesto nekilnojamąjį kultūros paveldą. Daugiau
2020-06-01

Plius septyni 2

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas vaikams atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą, per edukacines veiklas pristatant saugaus ir turiningo laisvalaikio praleidimo galimybes bibliotekoje bei gyvenamuosiuose rajonuose. Daugiau
2020-05-01

Muzikos literatūros kolekcijos pristatymas VIII Klaipėdos knygų mugėje

Projektu siekiama populiarinti išskirtinę bibliotekos muzikos įrašų kolekciją Klaipėdos knygų mugės metu ir po jos. Daugiau
2020-05-01

Bibliotekų el. paslaugos bendruomenių poreikiams: interneto svetainių atnaujinimas

Sukurti visiems el. paslaugų vartotojams prieinamas informacijos ir kultūros paslaugas virtualioje aplinkoje, atnaujinti bibliotekų el. paslaugas ir informaciją apie kultūros paslaugas bei produktus interneto svetainėse. Daugiau
2020-04-01

E-dukacijų biblioteka

Projektu siekiama skatinti bendruomeniškumą ir mažinti sezoniškumą vykdant veiklas neaktyvaus turistinio sezono metu. Daugiau
2020-04-01

Jūrų kelias

Projektu siekiama populiarinti jūrinę kultūrą ir įvairinti švietimo procesą. Daugiau
2020-03-17

Bibliotekos bekontakčių ir virtualių paslaugų tobulinimas

Projektu siekiama didinti kultūros paslaugų prieinamumą vartotojams, tobulinant bibliotekos bekontaktes ir virtualias paslaugas bei diegiant inovatyvius sprendimus. Daugiau
2020-03-01

Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų ugdymas

Projektas skirtas mokyklų bibliotekininkų profesinių žinių ir kompetencijų tobulinimui. Daugiau