Pradžia

Projektinė veikla

Pradžia
Metai
Mėnesis
2020-08-21

Projektas: Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra Tikslas: vartų į skaitmeninį...

Tai jau trečiasis kultūros paveldo skaitmeninimo projektas, kurio rezultatus visuomenė gali matyti apsilankiusi interneto portale ePaveldas.lt. Daugiau
2020-08-01

Pažink nekilnojamąjį kultūros paveldą virtualiai

Projektu siekiama gerinti šviečiamųjų inovatyvių paslaugų prieinamumą vartotojams, kuriant naujus interaktyvius maršrutus, pristatančius Klaipėdos miesto nekilnojamąjį kultūros paveldą. Daugiau
2020-06-01

Plius septyni 2

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas vaikams atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą, per edukacines veiklas pristatant saugaus ir turiningo laisvalaikio praleidimo galimybes bibliotekoje bei gyvenamuosiuose rajonuose. Daugiau
2020-05-01

Muzikos literatūros kolekcijos pristatymas VIII Klaipėdos knygų mugėje

Projektu siekiama populiarinti išskirtinę bibliotekos muzikos įrašų kolekciją Klaipėdos knygų mugės metu ir po jos. Daugiau
2020-05-01

Bibliotekų el. paslaugos bendruomenių poreikiams: interneto svetainių atnaujinimas

Sukurti visiems el. paslaugų vartotojams prieinamas informacijos ir kultūros paslaugas virtualioje aplinkoje, atnaujinti bibliotekų el. paslaugas ir informaciją apie kultūros paslaugas bei produktus interneto svetainėse. Daugiau
2020-04-01

E-dukacijų biblioteka

Projektu siekiama skatinti bendruomeniškumą ir mažinti sezoniškumą vykdant veiklas neaktyvaus turistinio sezono metu. Daugiau
2020-04-01

Jūrų kelias

Projektu siekiama populiarinti jūrinę kultūrą ir įvairinti švietimo procesą. Daugiau
2020-03-17

Bibliotekos bekontakčių ir virtualių paslaugų tobulinimas

Projektu siekiama didinti kultūros paslaugų prieinamumą vartotojams, tobulinant bibliotekos bekontaktes ir virtualias paslaugas bei diegiant inovatyvius sprendimus. Daugiau
2020-03-01

Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų ugdymas

Projektas skirtas mokyklų bibliotekininkų profesinių žinių ir kompetencijų tobulinimui. Daugiau
2020-03-01

Interaktyvūs ir kūrybiniai užsiėmimai Z kartai

Projektas skirtas 6–10 m. amžiaus vaikams ir moksleiviams, kurie patiria kūrybinio potencialo išraiškos stoką, gyvena nutolusiuose Klaipėdos ir Tauragės apskričių regiono vietovėse bei stinga užimtumo veiklų vasaros laikotarpiu. Daugiau
2020-01-01

Apskričių viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijų kėlimas

Projektu siekiama pasitelkiant teorinius ir praktinius mokymus kelti Lietuvos bibliotekų specialistų medijų raštingumo ir kultūrinių bei edukacinių renginių organizavimo kompetencijas, taip prisidedant prie kokybiškesnių paslaugų teikimo vartotojams. Daugiau
2020-01-01

Neringa stichijų apsuptyje. Žodis ir vaizdas

Projektu siekiama prisidėti prie kūrybinių rezidencijų programos Neringoje vystymo skiriant kūrėjui rezidencijos stipendiją. Daugiau