Pradžia

Kultūros palikimo beieškant: Klaipėdos biblioteka 1920–1945 m.

Atnaujinta: 2021-08-04
Pradžia

Projektas: Kultūros palikimo beieškant: Klaipėdos biblioteka 1920–1945 m.
Tikslas: išsklaidyto krašto kultūros paveldo sutelkimas ir visuomenės krašto kultūrinės atminties stiprinimas. 
Įgyvendinimo laikotarpis
: 2020–2021 lapkričio 31 d.
Leidžiamos knygos rengėja ir sudarytoja: Jurga Bardauskienė.
Projekto vadovė: Algina Vainilavičienė.

Trumpas projekto pristatymas:
Įgyvendinus projektines veiklas bus papildyta informacija apie Klaipėdos tarpukario bibliotekos kolekciją; paruoštas ir išleistas reprezentacinis leidinys. Kultūros palikimo beieškant. Klaipėdos biblioteka 1920–1945 m. Per edukacinius renginius ir edukacines-literatūrines ekskursijas bus užtikrinta informacijos apie kilnojamąsias kultūros vertybes sklaida. Viso projekto siekiamas rezultatas – išsklaidyto krašto kultūros paveldo sutelkimas ir visuomenės krašto kultūrinės atminties stiprinimas.

Išleistas leidinys bus pristatytas Klaipėdos ir Vilniaus knygų mugėse, platinamas Lietuvos viešosiose bibliotekose, Klaipėdos regiono viešosiose ir mokyklų bibliotekose, Klaipėdos regiono kultūros ir švietimo įstaigose, skiriami leidinių egzemplioriai Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, Lietuvos aklųjų bibliotekai, valstybinės reikšmės bibliotekoms, muziejams ir kitoms institucijoms.


Projektą dalinai finansuoja: Lietuvos kultūros taryba ir Klaipėdos miesto savivaldybė.

Į viršų