Pradžia

Autografuoti leidiniai

Pradžia

Autografuotų leidinių fondas – tai autorių, vertėjų, leidėjų, sudarytojų bei autorių palikuonių bibliotekai dovanotos knygos. Bibliotekoje esame sukaupę per 600 knygų su originaliais autorių autografais bei dedikacijomis. Autografuoti leidiniai užima ypatingą vietą mūsų bibliotekos fonde. Jie yra saugomi Saugyklos fonduose, ir skaitomi tik bibliotekos patalpose. Kasmet šis fondas papildomas dešimtimis dovanotų knygų. 

„Gerbiamiems mano knygų skaitytojams. Didelių atradimų kelionėje po knygų pasaulį…“ V. Bubnys 

„Dėkingas ir laimingas, kad radote ir rasite šioje knygoje sau artimos minties ir širdies paguodos“ B. Brazdžionis 

„Klaipėdos I. Simonaitytės viešajai bibliotekai. Juk tik čia mūsų knygos gyvena, kalba ir vaikščioja…“ R. Černiauskas 

„Ievos Simonaitytės bibliotekai – savo ir knygų namams. Su pagarba autorius“ J. Šikšnelis 

Tokiais žodžiais mus pasitinka autoriai, užrašę juos tituliniame knygos puslapyje. Dedikacijose, skirtose bibliotekos lankytojams, dažniausiai atsispindi autoriaus santykis su biblioteka ir jos skaitytojais, dėkingumo ir pagarbos žodžiai bei viltis, kad skaitytojas džiaugsis, radęs pasirašytą knygą bibliotekoje.  Turime leidinių su autografais ir dedikacijomis lietuvių, lenkų, ukrainiečių, vokiečių ir rusų kalbomis, skirtų ne tik suaugusiems, bet ir mažiesiems skaitytojams. 

Deja, daugelio knygų autorių jau nebėra tarp gyvųjų, o apie jų apsilankymą bibliotekoje byloja dovanota knyga ir joje paliktas įrašas su originaliu, tik jam priklausiusiu braižu.  

Autografuotos knygos yra vertingas istorinis-kultūrinis palikimas mums visiems: ir bibliotekos darbuotojams, ir skaitytojams.