Pradžia

Marinistika

Pradžia

Sunku įsivaizduoti Pajūrio biblioteką be jūrinės tematikos dokumentų. 

Marinistikos fondas bibliotekoje atsirado 2007 m. vasario mėn. 7 d. įkūrus buriuotojo, keturvėjininko poeto Salio Šemerio-Šmerausko skaityklą. Skaitykla įsteigta bendradarbiaujant su Lietuvos marinistikos žurnalistų klubu Marinus. Ta proga jūrininkai buvo paraginti padovanoti skaityklai savo turimų leidinių ir eksponatų.

Marinistikos fondas

Šiuo metu marinistikos fonde apie 800 vnt. įvairių spaudinių jūrine tematika, apie 500vnt. jūrlapių, jūrinių planšetų. Svarbi marinistikos kolekcijos dalis – jūrlapiai. Tarybiniais laikais jūreiviai turėjo tik bendrus jūrlapius, todėl tekdavo patiems ranka daryti įrašus, atžymas apie laivybos sąlygas – kur ir kokie rifai, kur suplėšyti tralai ir pan. Daugelis jūrlapių su piešiniais, komentarais, net eilėraščiais, o kai kurie ir su sovietmečio simbolika.

Dovanoti dokumentai ir kolekcijos

Kapitono Povilo Barono žmona Lionė Baronienė bibliotekai padovanojo 80 locijų ir tiek pat jūrlapių. Jūrlapiuose paties kapitono nurodyta, kokiose vietose, kokias žuvis, kokiu metų ir paros laiku geriausia gaudyti.

Kapitonas Jevgenijus Grečinas padovanojo 300 egz. jūrlapių.

Viena iš vertingiausių dovanų bibliotekai – kapitono Žydrūno Naujoko kolekcija. Žydrūnas Naujokas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę pirmasis iškėlė Lietuvos Respublikos vėliavą laive Onuškis. Kapitono kolekcijoje 55 egz. mokslinio pobūdžio knygų, daugiau nei 80 paties ranka žymėtų ir iliustruotų jūrlapių, locijų, laivo žurnalas ir kt. Ž. Naujokas pats paišė kai kuriuos jūrlapius, duodavo nurodymus savo laivavedžiams šnipinėti kituose laivuose, ypač užsienio, rinkdavo informaciją apie žvejybos rajonus visais būdais ir kūrė jūrinės žūklės planšetus.

2009 metų pavasarį nemažai eksponatų atvežta iš nurašyto laivo Kengarags, tarp jų ir 75 egz. jūrlapių.

Tolimo plaukiojimo kapitonas Donatas Balsys padovanojo 3 egz. jūrinių planšetų ir jūrlapių.

Suskaitmeninti jūrlapiai publikuojami portale www.epaveldas.lt.