Pradžia

Edžio Jurčio fotografijų albumo leidyba ir kūrybos pristatymas

Atnaujinta: 2021-11-30
Pradžia

Projekto pavadinimas: Edžio Jurčio fotografijų albumo leidyba ir kūrybos pristatymas

Įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. vasaraio 1 d.–2022 m. lapkričio 30 d.

Tikslas: Projektu siekiama reprezentuoti fotomenininko Edžio Jurčio fotografinę kūrybą, parengiant ir išleidžiant jo fotografijų albumą bei surengiant parodą, taip ne tik užpildant dar vieną spragą Klaipėdos ir Lietuvos fotografijos istorijoje, bet ir paskatinant visuomenę domėtis menine fotografija, tapti aktyviais kultūros ir meno vartotojais ar profesionaliais kūrėjais.

Projekto vadovas: Danguolė Ruškienė

Trumpas projekto pristatymas:

Projekto metu bus parengtas ir išleistas Lietuvos fotomenininko Edžio Jurčio fotografijų albumas, pirmą kartą retrospektyviai pristatantis šio autoriaus fotografiją ir aktualią informaciją apie jo kūrybinę veiklą. Leidinys apims visą E. Jurčio fotografijos kūrimo periodą – 1973-2020 m. Taip pat bus parengta personalinė šio autoriaus fotografijų paroda, kuri kartu su leidiniu bus pristatoma didžiuosiuose šalies miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje) ir Klaipėdos regione. Bus sukurta virtuali paroda (fotografijos, interviu su autoriumi, menotyriniai tekstai), kuri dar labiau padidins informacijos apie šio fotomenininko kūrybą (kartu ir Klaipėdos fotografiją) prieinamumą.

Projekto partneriai: Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Projektą iš dalies finansuoja: LKT, Klaipėdos miesto savivaldybė

 

Į viršų