Pradžia

My Green Identity

Atnaujinta: 2021-08-04
Pradžia

Projektas: My Green Identity
Tikslas: skatinti bendruomenes kovoti prieš klimato kaitą bei palaikyti tvarų vystymąsi.
Trukmė: 2019 m. rugsėjo–2020 m. gruodžio mėn.
Vadovė: Susanna Kolehmainen

Trumpas projekto pristatymas:
Vystant tarptautinį bendradarbiavimą kartu su Skandinavijos ir Baltijos šalių partneriais, siekiama atrasti sprendimus, kad būtų išsaugota mūsų aplinka. Šis bendradarbiavimas užtikrina, kad partnerių šalių atstovai kuria, gamina, bei pritaiko kolaboracinius sprendimus, kurie skatina aktyvų pilietiškumą. Projektas ne tik siekia tarptautinio tematinio bendradarbiavimo, bet ir padidinti partnerių šalių atstovų kompetenciją tarptautininio bendradarbiavimo, klimato kaitos, ir JT Darnaus vystymosi dienotvarkės iki 2030 srityse.

Projekte dalyvauja partneriai iš šešių šalių: iš viso dešimt bibliotekų ir aštuonios organizacijos, kurios keletą kartų per metus susitikdavo ataskaitiniams susirinkimams partnerių šalyse.

Projektą remia: Nordplus Adult programa.

Į viršų