Pradžia

Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka

Atnaujinta: 2021-04-30
Pradžia

Projektas „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo priemonės „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ lėšomis.

Daugiau informacijos apie EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus: www.eeagrants.lt.

Projekto tikslas – sukurti inovatyvią skaitymo skatinimo priemonę, kuri formuotų moksleivių įprotį skaityti, gilintų žinias ir padėtų skaitymo patirtis pritaikyti socialinių santykių kūrimui su aplinka (bendraamžiais, tėvais, mokytojais, etc.), problemų sprendimui ir kūrybinei saviraiškai.

Įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. rugpjūtis –  2023 m. lapkritis.

Tikslinės grupės. 5–8 klasių moksleiviai (10–15 m. amžiaus jaunuoliai) gyvenantys ir besimokantys Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionuose.

Problematika

  1. Tikslinės grupės skaitymo mažėjimas. Tyrimai rodo, jog penktokai yra ta amžiaus grupė, kuri skaito žymiai mažiau nei pradinukai. Vaikai ir jaunuoliai skaito daug ir įvairių tekstų, tačiau kokybiškos, vertingos literatūros pasirinkimai yra gana reti.
  2. Paauglystės amžiaus tarpsnio iššūkiai. Paauglystės amžiaus tarpsnyje vaikai ir jaunuoliai patiria daug pokyčių, kuomet sunku susivokti, keičiasi santykiai su tėvais, ieškoma naujų autoritetų, ypač svarbūs tampa draugai. Socialiniai tinklai daro didelę neigiamą įtaką, siūlydami nerealius gyvenimo standartus ir siekiamybes, tad vaikams reikia patikimų gidų orientavimuisi. Siekiame, kad vertingos literatūros skaitymas taptų vaikams ir p paaugliams taptų   vertinga pagalba savo identiteto bei santykių su aplinka formavimui.
  3. Pandemijos įtaka.  Nuotolinio mokymosi, izoliacijos sukelta įtampa, ribojamas bendravimas jau dabar paveikė vaikus – padaugėjo psichologinių ir psichosomatinių, nejudėjimo pasekmių, priklausomybės nuo IT atvejų. Todėl skaitymo skatinimo žaidimu siekiame sukurti ir ryšių kūrimo, tarpusavio pagalbos priemonę, kuri drąsina vaikus bendrauti, skatina suvokti bendravimo svarbą, didina empatiją vieni kitiems.

Problemos sprendimo būdas. Projekto dėka bus sukurtas virtualus žaidimas, prieinamas nemokamoje mobiliojoje aplikacijoje, kuris tenkins vaikų poreikį žaisti internetinius žaidimus, o jo turinyje bus integruoti vertingos literatūros skaitymą bei psichologinių bei socialinių problemų sprendimus skatinantys elementai.

Gilesniam vaikų ir paauglių problematikos bei skaitymo įgūdžių pažinimui, projekto pradžioje atliekamas tyrimas. 

Tyrimo išvadomis besiremiant, bus sukurtas virtualus žaidimas savo turiniu sprendžiantis problemas ir skatinantis sprendžiant problemas skaityti tikslinę literatūrą. Svarbi žaidimo dalis – tai specialiai suformuota knygų kolekcija, kurią gaus 39 Panevėžyje, Kaune ir Klaipėdoje esančios bibliotekos, susieta su žaidimu. Žaidimą bus galima įveikti skaitant tam tikras knygas ir randant jose reikiamą informaciją.

Žaidimas: skaitymo iššūkio žaidimas ir knygų kolekcija tikslinei grupei bus prieinami nemokamoje mobiliojoje programėlėje, o su žaidimo užduotimis susieta literatūra – specialiose teminėse lentynose bibliotekose bei specialiuose knygų išdavimo „paštomatuose“ kitose miestų erdvėse.

Virtualus žaidimas bus grįstas tam tikra istorija su užduotimis. Scenarijus bus konstruojamas kaip įvykių grandinė, orientuota į pasirinkimus, sprendimus, susijusius su žaidimo herojaus elgesiu. Žaisdami šį žaidimą vaikai ir paaugliai mokysis atsakingai elgtis skirtingose socialinėse situacijose ir ieškos atsakymų bei patarimų tikslinėje literatūroje. Kultūros, meno, mokslo ir kūrybinių industrijų atstovai bei jaunimo savanoriai dalyvaus ir žaidimo kūrime.

Edukacijos: siekiant projekto metu sudaryti sąlygas tikslinės grupės dalyvavimui kultūrinio švietimo veiklose, pagal virtualaus žaidimo ir knygų kolekcijos turinį ekspertai edukatoriai parengs edukacinių-kultūrinių veiklų rinkinį. Moksleiviai turės galimybę regiono ir vietos bibliotekose sistemingai dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose. Juose knygų skaitymas bus pateikiamas kaip įdomus užsiėmimas, skatinantis vaizduotę ir kūrybiškumą, padedantis rasti bei įvertinti savo ar kitų žmonių poelgius, suprasti jausmus ir kt.

Dalyviai: 3 apskričių – Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos – 39 bibliotekos, 12 285 edukacinių dirbtuvių, 11 615 renginių, 23 900 dalyvaujančių vaikų.

Projekto tęstinumas. Skaitymo iššūkio žaidimas bus tęsiamas pasibaigus projektui, pildant kolekcijas naujomis knygomis ir inicijuojant naujus skaitymo iššūkius.

Įgyvendintos projekto veiklos:

2021-07-01 Pradedamas vykdyti projektas „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“

2021-08-19 Lietuvos partnerių susitikimas

2021-09-02 Virtualus projekto pristatymo renginys „Virtualus žaidimas ar knyga? Abu!“ (nuoroda)

2021-09-28 Kultūros ministerijos susitikimas su 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo kultūros projektų nugalėtojais (nuoroda)

2021-11-03 Atliktas „5–8 klasių moksleivių skaitymo įgūdžių ir socialinių santykių problematikos identifikavimo“ tyrimas (nuoroda)

2022 m. balandžio 20–23 d. d. Projekto komandos iš Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos apskričių viešųjų bibliotekų specialistų susitikimas su projekto partneriais – žaidimų kūrimo studija „Black book“ Norvegijoje

2022-05-24 Projekto partnerių iš Lietuvos ir Norvegijos susitikimas Kaune

2022-05-25 Projekto partnerių norvegų žaidimų dizaino kompanija „Black Book AS“ susitikimas ir diskusija su jaunimu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Atvirojoje jaunimo erdvėje

2022-07-05 Bibliotekos kuria „Draugoteką“ (spaudos pranešimas)

2022-08-18 Projektą vykdančių bibliotekų vadovų susitikimas.

2022-09-02 Paskelbta „Draugotekos” žaidimo privatumo politika.

2023-01-27 Nauja mobilioji programėlė „Draugoteka“: vaikus ir jaunimą pažaisti kviečia bibliotekos (pranešimas spaudai)

2023-01-31 Startavo nauja programėlė „Draugoteka“.

2023-02-24 Mobiliosios programėlės „Draugoteka“ pristatymai Panevėžio, Kauno, Klaipėdos regionų bibliotekose.

2023-02-24 Panevėžio regiono bibliotekos Vilniaus knygų mugėje pristato „Draugoteką“.

nuo 2023-03-01 Vykdomi „Draugotekos” edukaciniai užsiėmimai Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionų bibliotekose.

2023-04-28 „Draugotekos” lentynas ir knygomatus turinčių bibliotekų sąrašas.

2023 m. gegužės – rugpjūčio mėnesiais įvyko 482 edukacinės programose „Draugoteka“, kuriose  sudalyvavo 4292 dalyviai. Iš viso projekte jau įvykdytos 1372 edukacinės programos, kuriose sudalyvavo 12 851 dalyvis.

2023 m. virtualų žaidimą „Draugoteka“ įsidiegė į savo mobiliuosius telefonus 3821 vartotojai. 

Nuo 2023 m. gegužės 2 d. iki 2023 m. gegužės 31 d. vyko projekto veiklų viešinimas socialiniuose tinkluose.

2023 m. gegužės 19 d. bibliotekoje lankėsi organizacijos „Arts and Culture Norway“, kuri yra Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ donorų partneris, atstovė  Guro Hansebakken. Vizito tikslas – šios programos finansuojamų projektų viešinimas norvegų auditorijai. Buvo filmuojama projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ edukacinė programa  „Žaidžiame Draugoteką“, o bibliotekos atstovės davė interviu apie tai, kaip šio fondo teikiamas finansavimas padeda  padidinti kultūros produktų ir paslaugų sklaidą regionuose ir užtikrinti lygiavertį prieinamumą, skatina vaikų ir jaunimo kūrybingumą, sudaro sąlygas jų dalyvavimui kultūrinio švietimo veiklose ir stiprina dvišalius santykius tarp Lietuvos ir Norvegijos. Video reportažas.

2023 m. birželio 8 d.  įvyko edukacinės programos „Žaidžiame Draugoteką“ pristatymas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.

2023 m. rugsėjo mėn. startavo viešinimo kampanija TAMO dienyno sistemoje.

2023 m. Rugsėjo 28 d. Vilniuje technologijų komplekse „Cyber City“ vyko skaitmeninių inovacijų konkursas „Skaitmeninis knygnešys 2023“. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kartu su partneriais – Kauno apskrities viešąja biblioteka, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešąja biblioteka, kūrybine studija BLACK BOOK (Norvegija) ir Panevėžio, Kauno bei Klaipėdos regionų 39 savivaldybių viešosiomis bibliotekomis – įgyvendinamo projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ produktas „Draugoteka“ nugalėjo konkurso kategorijoje „Išmaniosios gyvenvietės ir urbanizacija“

2023 m. spalio 23 d. Skaitymo iššūkio žaidimas „Draugoteka“ – prasideda dalyvių apdovanojimo renginiai

2023 m. lapkričio 16 d. projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ rezultatų pristatymo renginys.

Projekto vykdytojas: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biblioteka.

Projekto partneriai: Kauno apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, kūrybinė studija „Black Book“ (Norvegija).

       

Informacinis partneris: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Projekto pristatymas anglų kalba čia.
Project information in English is here.

Į viršų