Pradžia

„Sėkmės žingsniai kultūros bendruomenių iniciatyvoms“

Atnaujinta: 2024-03-27
Pradžia

Biblioteka: Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka

Projekto pavadinimas: „Sėkmės žingsniai kultūros bendruomenių iniciatyvoms“

Tikslas: stiprinti Šilutės rajono ir Klaipėdos apskrities kultūros lauko darbuotojų profesines ir vadybines kompetencijas (gebėjimo bendradarbiauti, kūrybiškumo, lyderystės, projektų vadybos, auditorijų valdymo ir kt.), padedančias užtikrinti ir didinti kultūros paslaugų įvairovę, kokybę, efektyvumą, stiprinti tarpsektorinį bendradarbiavimą.

Įgyvendinimo laikotarpis: Nuo 2024-04-01 iki 2024-12-18

Projekto vadovė – Jolita Baltutienė

Trumpas projekto pristatymas: Projektas skirtas Šilutės miesto ir rajono kultūros įstaigų darbuotojams ir Klaipėdos regiono bibliotekininkams.  Projektą sudaro 2 teorinės—praktinės sesijos (pavasario—vasaros, rudens). Jų metu vyks 4 mokymai. Kultūros darbuotojų kūrybiškumo, bendradarbiavimo bei projektų vadybos kompetencijoms stiprinti skirti praktiniai mokymai „Ką daryti, kai reikia Naujų idėjų?“ bei „Kūrybinis procesas: nuo idėjos iki paraiškos“, kurių trukmė – po 2 dienas. Bendruomeniškumo, komandinio darbo, asmeninės lyderystės ir efektyvumo kompetencijoms ugdyti bus organizuojami mokymai „Laikyk vairą tvirtai: asmeninio efektyvumo didinimas“ bei „Efektyvus komandinis darbas ir bendradarbiavimas – sėkmės garantas“. Mokymų metodai: teorinė informacija, diskusijos, individualus darbas ir darbas grupėse, įgūdžių formavimo situacijos, analizė, pratybos, kt.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba, Šilutės rajono savivaldybė

Į viršų