Pradžia

Bibliotekų taryba

Pradžia

Taryba yra Klaipėdos regiono bibliotekų veiklos koordinavimo institucija prie Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos. Jos tikslas – dalyvauti koordinuojant, inicijuojant ir formuojant Klaipėdos regiono bibliotekų veiklos strategiją bei teikti siūlymus veiklos organizavimui, siekiant aktyvesnio regiono bibliotekų bendradarbiavimo.

Klaipėdos regiono bibliotekų taryba yra visuomeniniais pagrindais veikianti patariamoji institucija. Spręsdama Klaipėdos regiono (Klaipėdos ir Tauragės apskiričių) savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų bendros veiklos strategijos formavimo ir įgyvendinimo koordinavimo klausimus, ji atlieka eksperto ir konsultanto funkcijas.

Tarybą sudaro 15 narių: LR kultūros ministerijos atstovas, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos specialistai, Klaipėdos ir Tauragės apskričių savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų atstovai.

Taryba renkasi ne rečiau kaip 2 kartus per metus, esant svarstytiniems klausimams dažniau.

Klaipėdos regiono bibliotekų tarybos nuostatai

Tarybos nariai
Tarybos susitikimai