Pradžia

Regiono bibliotekos

Pradžia

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka yra apskrities teritorijoje veikiančių viešųjų bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, tarpbibliotekinio abonemento, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras. 2010 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu NR. ĮV-372 „Dėl apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijų“, Klaipėdos apskrities viešajai I. Simonaitytės bibliotekos veiklos teritorijai priskirtos Klaipėdos bei Tauragės apskritys, kuriose yra 11 savivaldybių viešųjų bibliotekų.