Pradžia

Para kultūroje 2020

Atnaujinta: 2020-06-01
Pradžia

Biblioteka: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka
Projekto pavadinimas: Para kultūroje 2020
Tikslas: sudaryti tinkamas sąlygas kūrybinių raiškų įvairovės atsiradimui, organizuojant kultūrinių kompetencijų ugdymo pratybas ir įtraukiant įvairių kultūros sričių specialistus bei lyderius į patirtimi ir refleksija grįstus mokymus bei modernias kultūrines veiklas.
Įgyvendinimo laikotarpis: 2020 birželio 1 d.–gruodžio 3 d.
Vadovė: Brigita Barkauskaitė (vyresn. bibliotekininkė projektinei veiklai ir viešinimui)

Trumpas projekto pristatymas: 
Projekto programa buvo sudaryta iš trijų renginių, trunkančių po 24 val. (parą), dėl pandemijos programa koreguota ir renginiai perkelti į virtualią erdvę. Renginių metu kultūros lauko specialistai įsitraukė į teatro, muzikos bei mados temomis grįstas veiklas. Projekto metu buvo siekiama atliepti tiek mokykloje veikiančių mokyklų savivaldų atstovų, tiek studijuojančių ar kultūros srityje dirbančių asmenų poreikius. Projekto veiklose dalyvavo daugiau, kaip tūkstantis kultūros srities atstovų, kurie turėjo galimybę susipažinti ir išbandyti skirtingų kultūrinių sričių veiklas, įsitraukti į kūrybines dirbtuves ir edukacijas bei laboratorijas.

Projekto partneriai: Kretingos rajono mokyklos, Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, Kretingos rajono savivaldybė

Į viršų