Pradžia

Kalbos ritmai parke

Atnaujinta: 2024-04-17
Pradžia

Biblioteka: Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka

Projekto pavadinimas: „Kalbos ritmai parke“

Tikslas: puoselėti, populiarinti lietuvių kalbą, lavinti kalbinius ir kūrybinius gebėjimus, girdimąjį suvokimą, plėtoti meninę saviraišką, skatinti domėtis kalba per įvairius muzikos stilius.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2024-05-01 – 2024-06-30

Projekto vadovas: Živilė Markutė-Armalienė

Trumpas projekto pristatymas: vyks trijų skirtingų muzikinių žanrų kūrėjų užsiėmimai, jų metu edukatoriai nagrinės kalbos ir muzikos santykį. Kvies suprasti ir suvokti, kaip kalba leidžia mums bendrauti, kaip mes ją girdime, kaip išskaityti jos ženklus, iš kurių galime parašyti muzikinį tekstą. Projektu „Kalbos ritmai parke“ bus populiarinama ir skleidžiama lietuvių kalba per muziką, įtraukiant į bendras veiklas įvairaus amžiaus Gargždų miesto bendruomenės narius. Projektas aktualus, nes šiuolaikiškai – per įvairius muzikos stilius – siekiama, kad visuomenė turtintų lietuvių kalbą ir ją gerbtų.

Projektą finansuoja: Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Į viršų