Pradžia

Poezijos terapijos dirbtuvės Ylakiuose

Atnaujinta: 2021-10-04
Pradžia

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Ylakių filiale vyko  poezijos terapijos kūrybinės dirbtuvės.  Tai viena iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kartu su Lietuvos biblioterapijos asociacija bei Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija vykdomo projekto „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“, kurį dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba, veiklų.

Ylakiuose svečiavosi poetė, gydytoja, psichoterapeutė, biblioterapijos asociacijos prezidentė doc. dr. Jūratė Sučylaitė. Ji bibliotekininkėms  Birutei Sruogienei ir Vilmai Miknienei padėjo vesti biblioterapinį užsiėmimą.

Atpalaidavimui ir įvedimui į kūrybinį darbą reikėjo parašyti keletą sakinių ką dalyvės, susėdusios ratu,  šiuo metu mato už lango, ką jaučia.

Iš pradžių labai reikėjo padrąsinimo, nes grupėje dar buvo jaučiamas  nejaukumas, pasimetimas. Pirmieji parašyti sakiniai buvo  ištariami nedrąsiai, su pasiteisinimu, kad nemoku gražiai rašyti, išreikšti mintis.

Vėliau balsu perskaitytas Henriko Radausko eilėraštis „Laiškai sau pačiam“. Iš pradžių jį perskaitė bibliotekininkė Birutė Sruogienė, o toliau skaitė ir terapinio  užsiėmimo dalyvės kiekviena po posmelį, nes garsinis skaitymas paveikus, žadina mintis.

Paskui buvo pasiūlyta  keletą perskaityto eilėraščio eilučių nuotrupų ir prašyta pabaigti sakinį, išplėtoti mintį. Prasidėjo kūryba ir savo minčių išlaisvinimas. Pasipylė vaizdingos ir nuoširdžios, vienų romantiškos, kitų praktiškos mintys. Jos palydėtos plojimais.

Perskaičius Algimanto Baltakio eilėraštį „Ar daug žmogui reikia?“, rinkome labiausiai reikalingiausius dalingus žmogui. Kaip visos sakė, kad sunku išsirinkti – visi reikalingi.

Vėliau klausėmės Jūratės Sučylaitės eilėraščių, sėmėmės terapinių užsiėmimų patirties ir įžvalgų.

Sučylaitės teigimu, tai dar nebuvo tikra terapija, tik pusantros valandos žaidimas. Kurdami sakinius, mokėmės atpažinti, įvardyti savo jausmus, atverti savyje tai, ko bijome. Ar pavyko? Tai jau turi nuspręsti užsiėmimo dalyvės. Bet, kaip sakė dalyvės, buvo labai įdomu.

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos informacija

Į viršų