Pradžia

Poezija, muzika ir dailė susitiko jubiliejiniame – 20-ajame – Pagėgių literatūriniame pavasaryje „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“

Atnaujinta: 2024-06-07
Pradžia

Kai stovėsi ant Rambyno kalno
Ir lydėsi Nemuną į tolį
Miškas vėjo žodžiais tau legendą oš
Milžinų dvasias paliesi delnu
Ir išpildys dangūs tavo norus –
Saulė patekės – šventos ugnies atneš, – šie Pagėgių literatės Linos Ambarcumian žodžiai 2024 m. birželio 4 d. pasitiko jubiliejinio – 20-ojo Pagėgių literatūrinio pavasario „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“ garbius svečius ir dalyvius. Renginys pradėtas Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės Mildos Jašinskaitės-Jasevičienės sveikinimo žodžiu, kuri dėkojo ir gėles įteikė buvusiai Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei, Šilutės trečiojo amžiaus universiteto rektorei Elenai Stankevičienei bei literatūrinio pavasario metu kasmet teikiamos premijos mecenatei, Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros komisijos pirmininkei Jūratei Caspersen (jos atstovės Jovitos Kubilinskienės asmenyje). Bibliotekos bendruomenę pradžiugino p. Elenos Stankevičienės sveikinimas, pasidalinta prisiminimais apie literatūrinio pavasario pradžią Pagėgiuose bei įteiktos viešnios gėlės bibliotekos kolektyvui. Susirinkusiuosius su jubiliejine švente sveikino bei gėlių puokštes bibliotekos bendruomenei įteikė Pagėgių savivaldybės vicemerė Aušra Zongailienė ir Pagėgių savivaldybės kultūros centro kolektyvo vardu – Pagėgių savivaldybės kultūros centro direktorė Svetlana Jašinskienė.

Pačią iškilmingiausią šio renginio akimirką jau 16-ąjį kartą buvo įteikta pagėgiškės, Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros komisijos pirmininkės Jūratės  Caspersen įsteigta premija „Pagėgių krašto garsintojas“. Šis garbus apdovanojimas šiemet suteiktas ir piniginė premija įteikta Rūtai Matimaitytei už gyvosios atminties „vilko vaikų“ tema tyrinėjimą, įprasminimą, aktualizavimą bei sklaidą Lietuvos ir užsienio šalių akademinėse, kultūrinėse bendruomenėse, už lyderystę kuriant atminties ženklus šiam istoriniam reiškiniui įamžinti, už socialinių projektų įgyvendinimą ir svarią išliekamąją vertę turinčio informacinio turinio kūrimą, už „vilko vaikų“ (vokietukų) dienos minėjimo šalyje idėjos vystymą, už Pagėgių krašto garsinimą ir garbingai nešamą Pagėgių ambasadorės diasporai vėliavą Lietuvoje bei užsienyje. Sveikinamąjį raštą, piniginę premiją ir rožių puokštę p. Rūtai Matimaitytei įteikė Jūratės Caspersen fondo įgaliotosios Lina Ambarcumian, Milda Jašinskaitė-Jasevičienė bei Jovita Kubilinskienė, perskaičiusi ir premijos steigėjos Jūratės Caspersen sveikinimą laureatei. „Pagėgių krašto garsintoją 2024“ gerb. Rūtą Matimaitytę gėlių gausa ir kuo gražiausiais linkėjimais apglėbė Pagėgių savivaldybės vicemerė Aušra Zongailienė, krašto įstaigų atstovai, šeimos nariai, pedagogai, bičiuliai.

Renginio metu prisimintas ir tylos minute pagerbtas pernai amžinybėn iškeliavęs Pagėgių krašto poetas, dailininkas, fotomenininkas, žurnalistas, muziejininkas, visuomenininkas Eugenijus Skipitis. Literatūrinis pavasaris Pagėgiuose – tai tęstinis tradicinis renginys, sujungiantis poeziją, muziką ir tapybą. Jau tradicija tapo šioje šventėje poezijos, muzikos bei tapybos sinteze apipinti, leitmotyvu paversti vis naują ypatingą Pagėgių krašto kultūrinį objektą ar renginį. Šiųmetis literatūrinis pavasaris Pagėgiuose buvo dedikuotas jubiliejinei – 140-ajai Joninių šventei, vykstančiai ant Rambyno kalno, Mažojoje Lietuvoje. Jubiliejinio literatūrinio pavasario tema – „Šią paparčio žydėjimo naktį / Savo širdį stebuklui atverki...“. Šių gražiai skambančių eilučių autorė – pagėgiškė literatė Veronika Mockienė. Legendomis apipinta, mistiška Joninių šventė atsispindėjo ir tradicinio INCOGNITO eilėraščio konkurso kūriniuose. Konkursinių kūrinių gausą publikai pristatė, vertino ir geriausiai šių metų konkurso temą atliepusį poezijos kūrinį rinko kompetentinga komisija, kurią sudarė 3 narės: Pagėgių savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Jokšienė, Pagėgių savivaldybės kultūros centro direktorė Svetlana Jašinskienė bei buvusi ilgametė Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos istorijos mokytoja Kristina Dargužienė. Šiais metais už originaliausiai konkurso temą atitikusį poezijos kūrinį apdovanota literatė Vaida Petrauskienė. Šį vakarą visi norintieji galėjo išmėginti save dailės srityje, dalyvaujant šventės metu išgirstos kūrybos tapybinėje improvizacijoje. Ošiant aplodismentų jūrai, originaliausio dailės kūrinio autore tapo jaunoji piktupėniškė, moksleivė Auksė Matimaitytė. Jaunoji kraštietė apdovanota specialiu bibliotekos įsteigtu prizu, skirtu naujai „iškeptam“ dailininkui.

Jubiliejinės literatūrinės šventės metu savo poetiniais kūriniais žiūrovų širdis šildė Šakių rajono literatų klubo „Lygumų šaltinis“ atstovės: Lina Eringienė, Ona Jasinskienė, Regina Klimaitienė, Vitalija Ližaitienė, Rita Mockeliūnienė, Marytė Rastupkevičiūtė bei Virginija Tarnauskaitė. Savo kūryba dalinosi Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ kūrėjai: Sigitas Kancevyčius, Justina Trilikauskienė bei Eugenijus Šaltis.  Nuoširdžiausias  poetines eiles susirinkusiems dovanojo Pagėgių krašto literatų sambūrio nariai: Lina Ambarcumian, Virginija Budvytienė, Bernarda Ežerskienė, Remigijus Kelneris, Veronika Mockienė, o literatas, dainuojamosios poezijos atlikėjas  Kęstutis Bytautas savo poetinį kūrinį apipynė muzikos garsais. Šakių, Šilutės bei Tauragės literatai Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai ir jos skaitytojams įteikė literatūrines dovanas. 

Šventės metu simbolinės dovanos – Joninių paparčiai – įteikti gražias jubiliejines sukaktis einamaisiais metais minėjusioms Pagėgių literatėms Virginijai Budvytienei bei Veronikai Mockienei.

Na o šio renginio kulminacija tapo įstabi premjera. Susirinkusiesiems poetinius-muzikinius esė „Esu tas, kuris kalba. Devynios ilgesio ir vienatvės dainos“ Liutauro Degėsio eilėraščių tekstais dovanojo nuostabūs kūrėjai – kūrybines, muzikines, poetines galias sujungę Jonas Baltokas ir JieDu bei poetas, prozininkas, filosofas Liutauras Degėsys. Už nepamirštamas akimirkas ir gražų įspūdingą vakarą susirinkusieji šiems atlikėjams negailėjo ovacijų, o vicemerė Aušra Zongailienė ir bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė dėkojo įteikdamos atminimo dovanas. Šilti pokalbiai pratęsti neformalioje aplinkoje prie arbatos puodelio, skanaujant Pagėgių savivaldybės mero Vaido Bendaravičiaus dovanotą pyragą.  

Šventė organizuota Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai įgyvendinant projektą „Poezijos ir muzikos susitikimai“, dalinai finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos. Organizatoriai dėkoja šio renginio partneriui – Pagėgių savivaldybės kultūros centrui, šventės bičiulei – Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai, šventės globėjai – Pagėgių savivaldybės administracijai ir plačiai šį įvykį visuomenėje nušvietusiems žiniasklaidos atstovams.

 

Nuotraukų galerija: Literatūrinis pavasaris 2024: renginio akimirkos.

 

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

 

 

Pranešimą parengė:
Dalia Mankienė
,
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
vyresn. bibliotekininkė

Į viršų