Pradžia

Romualdas Vytautas Rimša. Ėjau savu gyvenimo taku

Atnaujinta: 2022-11-23
Pradžia
Autorius: Jonas Dautaras

Autobiografinė knyga apie mokslininką, bibliografą, bibliotekininką, kraštotyrininką R. V. Rimšą. Knygos autorystė priklauso pačiam R. V. Rimšai. Leidinyje autoriaus surinkta medžiaga sugrupuota į atitinkamus skyrius, sudaryta išsami jo publikuotų darbų bibliografija. Šviesaus atminimo autoriaus sumanymą įgyvendino jo šeima: žmona Janina ir sūnūs Juozas bei Gediminas. Knygos sudarytojas ir redaktorius doc. dr. Jonas Dautaras atliko skelbiamų straipsnių atranką, atsižvelgdamas į R. V. Rimšos jau sudarytą knygos struktūrą, suformuotus skyrius. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis, dokumentų faksimilėmis ir skiriama ne tik artimųjų ratui, bet ir bibliotekoms, jų darbuotojams, kraštotyrininkams.

Į viršų