Pradžia

Going Green

Atnaujinta: 2021-05-19
Pradžia
Autorius: Petra Hauke, Madeleine Charney, Harri Sahavirta

Šiame leidinyje nagrinėjamos bibliotekų galimybės prisidėti ekologinės taršos mažinimo, socialinis bibliotekų, kaip aplinkos tvarumo lyderių, vaidmuo ir atsakomybė. Aptariamas pasaulinių bibliotekų indėlis į Jungtinių Tautų 2030 m. darnaus vystymosi tikslus: teorinis pagrindas ir praktinis pritaikymas. Knygoje gausu straipsnių, mokslinių tyrimų, gerosios praktikos pavyzdžių, kuriose parodoma, kaip bibliotekos gali prisidėti prie ekologinės taršos problemos sprendimo. Atvejų analizės atskleidžia iššūkius ir galimybes įgyvendinant tvarius veiklos metodus viešosiose bibliotekose.

Į viršų