Pradžia

Nuotoliniai mokymai „Sensoriniai skaitymai“

Atnaujinta: 2021-06-11
Pradžia

Birželio 11 d. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka kartu su Šiaulių apskrities P. Višinskio viešąja biblioteka organizavo nuotolinius mokymus regiono bibliotekininkams tema Sensoriniai skaitymai.Mokymus vedė ŠAVB vyr. bibliotekininkė Agnė Pranckutė. Bibliotekos siekia plėsti paslaugas socialinę bei informacinę atskirtį patiriantiems gyventojams. Mokymuose buvo siekiama stiprinti bibliotekininkų skaitymo skatinimo užsiėmimų organizavimo įgūdžius ir paskatinti plėsti paslaugas bei inovatyvias veiklas, kurios galėtų būti pritaikomos vaikams, turintiems ASS ir kitų kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Lekt. A. Pranckutė kalbėjo apie sensorinių skaitymų metodikos išskirtinumus, užsiėmimų literatūros ir priemonių atrankos kriterijus pagrįsdama konkrečiais pavyzdžiais. Lektorė aptarė pagrindinius užsiėmimų eigos komponentus, pristatė specifinius sensorinių skaitymų programos ypatumus vaikams, turintiems ASS ir kitų kalbos komunikacijos sutrikimų.

Sensoriniai skaitymai –  viena iš bibliotekų planuojamų veiklų, įgyvendinama pagal LR kultūros ministerijos finansuojamą priemonę Aprūpinti bibliotekas socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga ir priemonėmis.

Regiono bibliotekininkai aktyviai dalyvavo mokymuose, diskutavo, domėjosi pateiktų pavyzdžių analize. Antroji mokymų dalis, kuri apims praktinę dalį, vyks rudenį bibliotekoje.

Į viršų