Pradžia

Mokymai „Efektyvus informacijos pateikimas ir mokymų vedimas“ 

Atnaujinta: 2023-06-13
Pradžia

Birželio 1 d. ir 8 d. Klaipėdos regiono bibliotekų specialistai dalyvavo mokymuose „Efektyvus informacijos pateikimas ir mokymų vedimas“, kuriuos vedė „Žmogaus studijų centro“ lektorė, psichologė Rūta Rudminaitienė. 

Šių mokymų tikslas – suteikti mokymų dalyviams sisteminių žinių ir praktinių įgūdžių, kaip efektyviai pristatyti mokymų medžiagą dalyviams, užtikrinti auditorijos įsitraukimą ir tinkamą valdymą.  Mokymų dalyviai gilino žinias apie suaugusiųjų mokymosi motyvaciją, jos kūrimą ir palaikymo priemones, apie pristatytojo savybes ir įgūdžius, auditorijos valdymą. Atliko praktines užduotis, kurios padėjo įtvirtinti mokymų metu išgirstą informaciją. 

Mokymai vykdyti pagal „Gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo programą“. Plačiau apie programą: https://mirkt.bibliotekavisiems.lt/  

Šios programos įgyvendinimo metu bibliotekų specialistai taps lektoriais, kurie mokys gyventojus medijų ir informacinio raštingumo. 

Į viršų