Pradžia

Pranciškono A. J. Pabrėžos palikimą tyrinėjantys bendraminčiai leidosi į ekspediciją

Atnaujinta: 2021-06-14
Pradžia

Bendraminčiai, tyrinėjantys pranciškono A. J. Pabrėžos palikimą, vyko į ekspediciją. Kelionė prasidėjo Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyne. Jame  susirinko ekspedicijos dalyviai: Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekos darbuotojos  Daiva Nakrošienė, Jurga Bardauskienė, Valdemara Butkevičienė, Milda Daugintienė; Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos darbuotoja Simona Gaigalaitė; Klaipėdos universiteto doc. dr. Rita Jankauskienė, Žolinčiaus akademijos vadovė Danutė Kunčienė; Kretingos vienuolyno bibliotekininkė Nijolė Raudytė; broliai pranciškonai Benediktas Jurčys ir Astijus Kungys bei  kino operatorius Rimantas Navickas. 

Pirmoji aplankyta ekspedicijos vieta buvo  Mažesniųjų brolių ordino Viešpaties Apreiškimo vienuolynas Kretingoje, kur gyveno ir dirbo brolis A. J. Pabrėža. Vienuolyno bažnyčios varpinėje eksponuojamas iš 1000 augalų išaustas žolynų kilimas. Idėjos autorė Danutė Kunčienė papasakojo apie, brolis Bernardas skaitė eiles. .

Antrojoje ekspedicijos vietoje Lenkimuose dalyvius pasitiko Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas, bibliotekininkės Birutė Sruogienė ir Gražina Daukantienė, Lenkimų bendruomenės pirmininkas Kazys Viršilas, bendruomenės narys Liudas Staponas. 

Lenkimuose pasigrožėjome Šv. Onos bažnyčia, kurią lankė ir A. J. Pabrėža bei S. Daukantas Šventoriuje palaidota S. Daukanto mama, jis pats rėmė bažnyčią, prisidėjo prie bokšto statybos, interjero puošybos. Spėjama, kad zakristijoje kabo jo portretas. Aplankyta Kalviuose esanti Daukantų klėtis, kur įkurta ir A. J. Pabrėžai skirta ekspozicija. Įsispyrę į klumpes ir vedami Lenkimų filialo bibliotekininkės Gražinos Daukantienės žygiavome S. Daukanto istoriniais ir faktiniais takais po ąžuolyną. 

Ekspedicijos tikslas buvo herbariumui  surinkti augalų iš A. J. Pabrėžos gimtinės , tad nuvykome į Večius, kur sodybos vietoje stovi koplytstulpis. Sodybos klėtį galima pamatyti Rumšiškių muziejuje. Augalų rinkimo procesui vadovavo doc. dr. Rita Jankauskienė ir Žolinčiaus akademijos vadovė Danutė Kunčienė. Iš surinktų augalų bus daromas herbariumas, rengiama paroda ir edukacijų ciklas. 

Mūsų kelionę praturtino br. Astijaus pamokslai apie Daukantą, savą kalbą ir meilę gimtam kraštui. VIenuolis patarė paskaityti S. Daukanto rašytinį palikimą, kaip labai aktualų ir šioms dienoms. Espedicija baigėsi bendromis vaišėmis „Gervių gūžtoje“ pas bendruomenės narį Liną Staponą, kuris vaišino  duona ir Ubagyne (sriuba). Dalyviai klausėsi ir pritarė br. Astijaus dainuojamoms liaudiškoms dainoms, kurias jis surinko ir užrašė studijų metais lankydamasis kaimuose.  

Nuotraukų galerija

Į viršų