Pradžia

Nuo 2024 metų keičiasi bibliotekų veiklos statistinių ataskaitų formos

Atnaujinta: 2023-12-27
Pradžia

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo biblioteka informuoja, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m.  gruodžio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-948 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. ĮV-695 „Dėl bibliotekų veiklos statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintos atnaujintos bibliotekų veiklos statistinių ataskaitų formos. Įsakymas ir jo priedai Excel formatu skelbiami Teisės aktų registre ir įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d. 

Atkreipiame dėmesį, kad statistiniai duomenys už 2023 metus teikiami pagal senas ataskaitų formas. Duomenys už 2024 metus jau bus teikiami pagal atnaujintas statistinių ataskaitų formas.

2024 metų I ketvirtį bus atnaujintas „Naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos aprašas“. 

Atsinaujinus bibliotekų statistikos rodikliams, keičiasi ir bibliotekos dienoraščio forma, šiuo metu ji derinama su Kultūros ministerija. 

Atsinaujinę rodikliai gali būti nemenkas iššūkis, todėl Nacionalinė biblioteka šalies bibliotekoms kitų metų II ketvirtį organizuos nuotolinius mokymus bei konsultacijas, kaip rinkti bibliotekų statistiką pagal naujus reikalavimus.

Taip pat, kilus klausimamas galima kreiptis į LNB konsultantus: LNB konsultantų kontaktai.

 

 

 

Informaciją parengė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Į viršų