Pradžia

Kviečiami kultūros ir meno kūrėjai teikti paraiškas Neringos savivaldybės stipendijai gauti

Atnaujinta: 2023-10-17
Pradžia

Neringos savivaldybė kviečia kultūros ir meno kūrėjus teikti paraiškas stipendijai gauti. Paraiškos Neringos savivaldybės stipendijai kultūros ir meno kūrėjams priimamos nuo 2023 m. spalio 16 d. iki 27 d. (imtinai).

Gauti stipendijas turi teisę pilnamečiai kultūros ir meno kūrėjai – Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys, dirbantys ir (ar) kuriantys Neringoje, jeigu jų veiklos objektas yra kultūra, menas ir jų sklaida, taip pat Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų valstybių piliečiai, jeigu jų veiklos objektas yra menas ar kultūra bei jų sklaida ir jeigu jie tikslingai atvyksta kurti į Neringą ir yra pakviesti Lietuvoje registruotos kultūros organizacijos bei  kultūros ir meno kūrėjai, kurie savo kūrybinę veiklą numatę vykdyti ne kurortinio poilsio ir turizmo sezono metu.

Neringos savivaldybė pageidautų kultūros ir meno kūrėjų paraiškų, kurių kūrybinė veikla arba šios veiklos rezultatai prisideda prie ugdymo klasterio kūrimo Neringoje (inovatyviu kultūriniu-meniniu turiniu praturtina Neringos ugdymo įstaigų mokytojų dalykininkų vedamas pamokas ir neformalaus ugdymo pedagogų programas; mokytojų darbinėje veikloje padeda diegti naujus ugdymo metodus; gerina mokytojų ir mokinių kompetencijas kūrybinių industrijų, meninio bei gamtamokslinio ugdymo srityse; padeda Neringos savivaldybei parengti ugdymo klasterio programą bei jos įgyvendinimo priemonių planą; skatina kitokias klasterio tikslus atitinkančias Neringos švietimo sektoriaus inovacijas). Daugiau apie Neringoje planuojamą kurti ugdymo klasterį „Neringos talentai 2030“ rasite pridedamoje koncepcijoje, kuriai buvo pritarta Neringos savivaldybės tarybos kolegijoje.      

STIPENDIJOS RŪŠIS: individuali stipendija skiriama kultūros ir meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti.

STIPENDIJOS DYDIS IR MOKĖJIMO TRUKMĖ: 600 Eur per 1 mėnesį, trukmė nuo 1 iki 6 mėnesių (pageidaujamą laiką būtina nurodyti paraiškoje).

2023 metais skirtų stipendijų mokėjimo pradžia numatoma gruodžio mėnesį. Maloniai prašome tai įvertinti planuojant stipendijos veiklas.

Konkursui pateikiama užpildyta kultūros ir meno kūrėjų stipendijų paraiška, 1 egz. su privalomais priedais, nurodytais paraiškos formoje ir laisvai pasirinktais paraiškos teikėjo.

PARAIŠKŲ PATEIKIMO BŪDAI: Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Neringos savivaldybės administracijai:

  • naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko pašto žymeklyje nurodyta data yra ne vėlesnė, negu skelbime apie konkursą nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo data) adresu: Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa
  • pristatant į Neringos savivaldybės administracijos „Vieną langelį“ (pristatyti ne vėliau kaip iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos darbo pabaigos) adresu: Neringos savivaldybės administracija Taikos g. 2, Neringa (1 aukštas).
  • siunčiant elektroniniu laišku adresu administracija@neringa.lt (paraiškos išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, negu skelbime apie konkursą nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo data).

Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD:

Paraiškų neturi teisės teikti ir stipendijų gauti:

  • ekspertai, kurie vertina stipendijų paraiškas;
  • Kultūros ir meno tarybos nariai;
  • kultūros ar meno kūrėjai, dirbantys nacionalinėse, valstybės bei savivaldybės biudžetinėse įstaigose, – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;
  • kultūros ar meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, – veiklai, kuri yra studijų programų dalis;
  • kultūros ar meno kūrėjai, nepateikę Neringos savivaldybės administracijai ataskaitų už anksčiau gautas stipendijas;
  • kultūros ar meno kūrėjai, paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti jau gavę finansavimą iš valstybių ar savivaldybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių) finansinių šaltinių lėšų;
  • kultūros ar meno kūrėjai, kuriems nepraėjo vieni metai nuo anksčiau Neringos savivaldybės skirtos stipendijos mokėjimo sutarties pabaigos.

Daugiau informacijos čia.

Į viršų