Pradžia

Krašto paveldo gido plėtra ir panauda

Atnaujinta: 2022-02-25
Pradžia

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka Krašto paveldo gidą (KPG) pradėjo kurti 2014 m.  Iš pradžių apėmęs tik Klaipėdos miestą, per 8-erių metų laikotarpį gerokai savo teritoriją išplėtė. Šis produktas, kaip ir visi technologiniai sprendimai, reikalavo investicijų, tad ir paties gido vystymas susijęs su įvairių projektų įgyvendinimu.  2014–2020 m. vykdyti mažiausiai 6 KPG plėtros projektai: „Krašto atminties akcentai – tavo delne“ (2014), „Krašto paveldo gidas klaipėdiečiams ir miesto svečiams“ (2015), projektas „Bendradarbiaujančios ir kuriančios bendruomenės – krašto pažinimui“ (2015–2016), „Keliauti. Atrasti. Pažinti“ (2017), „Atrask kultūros lobius su Krašto gidu“ (2018), „Pažink nekilnojamąjį kultūros paveldą virtualiai“ (2020). Pagaliau 2021 m. KPG aprėpė visą Klaipėdos regioną, t. y. Klaipėdos ir Tauragės apskritis. Šiuo metu, be KLAVB, į gido turinio pildymą yra įsitraukusios Jurbarko rajono, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos, Šilalės rajono, Šilutės rajono, Skuodo rajono ir Tauragės rajono viešosios bibliotekos bei kiti KPG partneriai (organizacijos, įstaigos, bendruomenių nariai).

Nuo 2014 m. iki 2021 m. pab. Klaipėdos regiono bibliotekos bei partneriai parengė ir į KPG patalpino 769 objektų aprašymus su nuotraukomis, audio- ir videofailais. Dalies objektų aprašymai išversti  į užsienio kalbas: 457 objektai į anglų, 434 – į vokiečių, 405 – į rusų kalbas. 140 kultūrinės ir istorinės atminties objektų yra įgarsinta. Bibliotekos ir jų partneriai sukūrė 53 maršrutus, kurių tematika labai įvairi, tad kiekvienas vartotojas gali rasti būtent jo poreikius atitinkantį maršrutą: pradedant miesto architektūra bei pastatų istorijomis, gamtos bei atminimo paminklais, kariniais objektais, baigiant rašytojų gyvenimo pėdsakais ir kiti. Net 25 maršrutai parengti anglų kalba, tiek pat vokiečių, 23 maršrutai – rusų kalba. KPG turinys nuolat tikslinamas, pildomas naujais objektais. Vien 2021 m. gide buvo patalpinti 37 objektai bei sudaryti 4 nauji maršrutai („Istorijos paveldo ženklai Pagėgių mieste“, „Atgal į „šviesų rytojų“: sovietmečio architektūros pėdsakai Klaipėdoje“, „Visuomeninių pastatų istorijos“, „Architektūrinis pasivaikščiojimas po sovietinę Klaipėdą“). 2022 m. planuojama ne mažiau 8 naujų maršrutų.

Susidomėjimas KPG ir įsitraukimas į jo veiklas buvo matomas nuo pat pradžių.  Į turinio pildymo procesus palaipsniui įsitraukė beveik visos Klaipėdos regiono viešosios bibliotekos, taip pat  įvairios organizacijos, įstaigos bei noriai įsijungė bendruomenių nariai. Nuolatinis KPG tobulinimas, apimančios teritorijos plėtra, naujų objektų rengimas, turinio pildymas patikima informacija teigiamai veikia KPG populiarumą, tai patvirtina ne tik įsitraukimas į gido turinio ruošimą, bet ir vartojimo rodikliai. Praėjusiais metais svetainę aplankė 51461 virtualus naudotojas, t. y. 20 proc. daugiau nei ankstesniais metais (2020 m. – 41096). Pastebima, jog KPG ypač  aktualus tapo pandemijos laikotarpiu, kai vidinio šalies turizmo poreikis ir populiarumas stipriai išaugo. KPG statistika rodo, kad dažniausiai juo naudotasi prisijungiant iš Lietuvos (87 proc.), tačiau itin aukštas puslapių peržiūros užsienio kalbomis rodiklis (31,6 proc. – anglų kalba, 7,9 proc. – rusų kalba, 2,9 proc. – vokiečių kalba) leidžia daryti prielaidą, kad KPG aktyviai naudojasi Lietuvoje gyvenantys / viešintys užsienio piliečiai. Atsižvelgiant į 2021 m. rezultatus galima nustatyti artimiausias KPG plėtros kryptis. Pirmiausia tęsti gido pildymą naujais objektais bei maršrutais. Esant galimybei (projektai, savanoriai) siekti kuo daugiau objektų išversti į užsienio kalbas (aktualiausia – anglų), taip pat derėtų dėmesį skirti technologinių sprendimų plėtrai (ypač mobiliųjų) ir, kone svarbiausia, aktyvinti KPG viešinimo veiklas.

Parengė: vyresnioji metodininkė Rasa Milerienė, Kraštotyros ir skaitmeninimo skyrius

Į viršų