Pradžia

Bendruomeniškumo kūrimas Kroatijos bibliotekose: mobilumo vizito dalyvių patirtys

Atnaujinta: 2023-08-16
Pradžia

Dar 2020 metais pradėtas įgyvendinti programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo mobilumo projektas „Naujos kompetencijos bibliotekininkams vystant neformalųjį suaugusiųjų švietimą“ įgavo pagreitį. Šiemet mobilumo vizitas buvo kiek kitoks nei ankstesniais metais – organizuota ekologiška kelionė autobusu. 2023 m. gegužės 5–15 d. dvidešimties bibliotekininkų komanda  iš Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės, Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės ir Šilalės rajono savivaldybės viešųjų bibliotekų išvyko darbo stebėjimo vizitui į Kroatiją. 

Tarptautinio vizito metu dalyviai tobulino profesines kompetencijas neformalaus suaugusiųjų švietimo srityje susipažindami su Zagrebo nacionalinės ir universitetinės, Zagrebo, Požegos bei Rijekos miestų bibliotekomis. Bibliotekų specialistai domėjosi Kroatijos bibliotekų veiklomis, teikiamomis paslaugomis, įgyvendinamais projektais ir iniciatyvomis, siekiant kurti bendruomeniškumą bibliotekose, patrauklias erdves ir turiningus užsiėmimus lankytojams.  

Pirmąją ir antrąją vizito dieną bibliotekų specialistai lankėsi Zagrebo nacionalinėje ir universitetinėje bibliotekoje. Zagrebo nacionalinė ir universitetinė biblioteka koordinuoja visų Kroatijos Respublikos bibliotekų darbą ir sistemina duomenis apie jas, bibliotekininkus, jų išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimą. Bibliotekoje susipažinta su Kroatijos Respublikos bibliotekininkų tęstinio mokymo centru ir jo vaidmeniu profesiniame mokyme, apimant visų sričių bibliotekininkus, archyvų ir muziejų darbuotojus. Taip pat semtasi patirties, rengiant integruotus projektus, organizuojant įvairių formų renginius. Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su skaitmeninėmis iniciatyvomis, lankytis skaitmeninėje laboratorijoje, kur pristatytos šios laboratorijos veiklos ir programos, apimančios kūrybinius darbo metodus, naudojamus edukacinėje ir reklaminėje veikloje suaugusiems (filmuojant tinklalaides bei reprezentacinius filmukus). Priimančios bibliotekos viešinimo specialistai pasidalijo savo patirtimi dirbant su skirtingomis visuomenės informavimo priemonėmis, atsakė į mobilumo vizito dalyvių klausimus apie komunikacijos strategijos kūrimą bei tikslinės auditorijos pasiekiamumą. Dvi intensyvios dienos užbaigtos komandine užduotimi, kurios metu parengti preliminarūs projektai apie piliečių įtraukimą į mokslinę veiklą. 

Trečiąją mobilumo vizito dieną lankytos Zagrebo miesto bei kroatų rašytojo Augusto Cesareco vardo bibliotekos. Kroatijos miesto bibliotekų funkcijos ir veiklos artimos Lietuvos viešosioms bibliotekoms. Šiose bibliotekose stažuotės dalyviai susipažino su bibliotekų teikiamomis paslaugomis, įgyvendintais ir vykdomais projektais, bibliotekų patalpomis ir erdvėmis, pasidalinta patirtimi organizuojant veiklas neformalaus švietimo srityje. Zagrebo miesto centrinė biblioteka daug dėmesio skiria piliečiams, kuriems gresia atskirtis dėl ribotos socialinės ar skaitmeninės prieigos, vaikams bei jaunimui, negalią turintiems žmonėms. Vienas iš vykdomų projektų – „65 plius“, kurio tikslinė grupė – vyresnio amžiaus žmonės. Projekto tikslas – didinti senjorų įsitraukimą į kultūrinius ir socialinius bendruomenės renginius. Įgyvendinamos projekto veiklos: „Knygos prie durų“ – informacijos išteklių pristatymas į Zagrebo senelių globos namus ir kitiems vartotojams, negalintiems lankytis bibliotekose; „Tapybos valanda“ – kūrybinės raiškos dirbtuvės senjorams; „Informacinio raštingumo valanda“ – vyresnio amžiaus žmonių kompiuterinio ir informacinio raštingumo seminarai; „Kartų susitikimai“ – paskaitos, seminarai ir pasakojimai ikimokyklinio amžiaus vaikams, aktyviai dalyvaujant vyresnio amžiaus žmonėms; „Klasė be sienų“ – įvairios edukacinės programos senjorams,  seminarai ir paskaitos apie žmogaus teises, priklausančias išmokas ir sveikatos bei socialinę priežiūrą; „65 Plus Exhibition“ – senjorų dailės parodos; „Treniruotė“ – fiziniai pratimai, pritaikyti vyresnio amžiaus žmonių poreikiams.  

Bibliotekoje periodiškai vyksta skaitmeninio raštingumo užsiėmimai, kūrybinės piešimo dirbtuvės, skirtingų kartų skaitymai. Zagrebo miesto viešojoje bibliotekoje išsamiau pristatytos Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės, Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės ir Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos: įstaigų veikla, atsiradimo istorijos, naujos paslaugos, renginiai ir įdomūs faktai apie bibliotekas. 

Pati naujausia, tik prieš metus duris atvėrusi, mobilumo vizito metu lankyta biblioteka –Požegos miesto biblioteka. Požegos miesto bibliotekoje propaguojama kroatų literatūra ir paveldas, daug dėmesio skiriama šiuolaikinių technologijų naudojimui. Naujai atsivėrusioje bibliotekoje dėl erdvių, funkcionalių ir išskirtinai aukštos akustikos patalpų atsiranda naujų veiklos formų. Siekdama praturtinti kultūrinio turinio pasiūlą bendruomenėje, biblioteka daug dėmesio skiria įvairių parodų, muzikinių programų įgyvendinimui. Bibliotekoje sudarytos sąlygos kūrybiškai ir kokybiškai praleisti laisvalaikį, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, socialinės padėties, tautybės, religijos ar rasės. Mobilumo vizito dalyviai džiaugiasi šiltu priėmimu bibliotekoje, kurio metu susipažinta su šios bibliotekos istorija, vykdomais projektais ir veiklomis, bei turu po naujas bibliotekos erdves. 

Paskutiniąją vizito dieną lankytasi Rijekos miesto bibliotekoje, kuri išsiskiria savo inovatyvumu ir pažangumu visame regione. Biblioteka po renovacijos įsikūrė senojo tabako fabriko pastate. Tai pirmoji biblioteka Kroatijoje, kurioje buvo sukurta speciali kino salė vaikams. Įstaigos paslaugos yra orientuotos į kokybę, naujas technologijas ir bendruomenės sutelktumą. Ši biblioteka dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose, susijusiais su verslumo skatinimu, tvarumu, dirbtiniu intelektu. Rengiami aukštos kokybės marketingo mokymai, skirti tiek pradedantiesiems, tiek įgudusiems vartotojams. Organizuojant renginius stengiamasi išnaudoti įvairiausias miesto erdves nuo pačių nepatraukliausių iki įspūdingiausių. 

Kroatijos bibliotekos išsiskiria plačiu bibliotekų tinklu, itin kokybišku ir kvalifikuotu bibliotekininkų darbu, kolegų bendradarbiavimu, kokybiškomis ir inovatyviomis paslaugomis savo auditorijoms. Vizito metu ne tik susipažinta su Kroatijos bibliotekomis, bibliotekininkų darbu, bet ir ieškota profesinių skirtumų. „Erasmus+“ mobilumo dalyviai džiaugiasi naujomis patirtimis, patobulintomis kompetencijomis, užmegztais ryšiais su Kroatijos bibliotekininkais bei galimybe pažinti naują šalį, jos kultūrą ir žmones.  

Projektas „Naujos kompetencijos bibliotekininkams vystant neformalųjį suaugusiųjų švietimą“ finansuojamas Europos Sąjungos „Erasmus +“ programos lėšomis.  

Šis informacinis straipsnis atspindi tik projektą įgyvendinančios institucijos požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą. 

Informaciją parengė Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka  

Į viršų