Pradžia

2022 m. Klaipėdos ir Tauragės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų statistika 

Atnaujinta: 2023-10-09
Pradžia

2022 m. Lietuvoje stebimas bibliotekų skaičiaus mažėjimas. Bendras bibliotekų skaičius kartu su filialais, paslaugų punktais bei mobiliomis bibliotekomis per metus sumažėjo 62 bibliotekomis, daugiausia dėl bendrojo ugdymo mokyklų reorganizavimo arba likvidavimo.[1]

2022 m. Klaipėdos ir Tauragės apskričių bibliotekų tinklas sumažėjo viena biblioteka. Ataskaitiniais metais bibliotekų tinklą sudarė 192 bibliotekos: 11 savivaldybių viešųjų bibliotekų, 19 miesto filialų, 152 kaimo filialai (2 kaimo filialais mažiau, negu 2021 m.), 9 paslaugų punktai, veiklą pradėjo nauja mobili biblioteka. Iš viso Klaipėdos ir Tauragės apskričių savivaldybių viešosiose bibliotekose (toliau – regiono bibliotekos) dirbo 501 darbuotojas (0,6 proc. mažiau), iš jų 407 – profesionalūs bibliotekininkai (1 proc. daugiau), iš kurių 100 dirbantys ne visą darbo dieną. Lyginant situaciją Lietuvos mastu, bendras bibliotekų darbuotojų skaičius sumažėjo 1 proc., didžiausias darbuotojų mažėjimas fiksuotas tarp profesionalių bibliotekininkų (1,9 proc.) ir techninių darbuotojų (1 proc.), tačiau kvalifikuotų specialistų skaičius išaugo 4,26 proc. Profesionalieji bibliotekininkai šalies bibliotekose sudarė 78 proc. visų darbuotojų. 

Per metus Klaipėdos ir Tauragės apskrityse sumažėjus bibliotekų tinklui, bei augant gyventojų skaičiui (2019 m. – 411 417 gyventojų, 2020 m. – 411 780, 2021 m. – 411 946, 2022 m. – 415 319)[2], iš viso regiono bibliotekose apsilankė 18,7 proc. daugiau lankytojų. Vidutiniškai vienai regiono bibliotekai teko 6594 lankytojai (19,3 proc. daugiau). Šalies bibliotekose fiksuota 59,4 proc. apsilankymų daugiau, negu 2021 m. (iš jų 14,8 proc. metinis lankytojų augimas stebimas savivaldybių viešosiose bibliotekose). Virtualių apsilankymų regiono bibliotekose sumažėjo 55 proc. Registruotų vartotojų skaičius regiono bibliotekose sumažėjo 11,4 proc., vidutiniškai vienai bibliotekai teko 319 registruotų vartotojų (2020 m. – 430, 2021 m. – 359).

Praėjusių metų pabaigoje regiono bibliotekų vartotojams buvo skirta 2901 darbo vieta, iš jų kompiuterizuotų – 998. Viename miesto filiale vidutiniškai buvo 7 kompiuterizuotos darbo vietos, kaimo filiale – 4. Bendras vartotojams skirtų darbo vietų skaičius regiono bibliotekose kito mažai: sumažėjo viena kompiuterizuota darbo vieta. Šalies mastu kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekose sumažėjo 3,6 proc.  

2022 m. vienoje regiono bibliotekoje vidutiniškai buvo sukaupta 10 505 fiz. vnt./8033 pav. dokumentų, t. y. 1,4 proc./0,9 proc. mažiau, negu 2021 m. Bibliotekų fondai pasipildė 104 592 fiz. vnt. dokumentų (8,1 proc. daugiau, negu praėjusiais metais). Vienas filialas vidutiniškai gavo po 545 fiz. vnt. naujų dokumentų. Vienoje regiono bibliotekoje vidutiniškai nurašyta po 752  fiz. vnt. susidėvėjusių, sugadintų, nepaklausių, skaitytojų prarastų ir kt. dokumentų, t. y. 32,4 proc. daugiau, negu 2021 m. Bendrai šalies bibliotekose nurašytų dokumentų skaičius du kartus viršijo gautųjų skaičių. Dokumentų gauta 23,8 proc. mažiau, negu 2021 m.

2022 m. veiklos rodiklių analizė parodė didėjantį regiono bibliotekų vartotojų skaitomumą: bendras vartotojų skaitomumo rodiklis (vidutinė dokumentų išduotis vienam vartotojui per metus) siekė 26,7 išduotų dokumentų vienam vartotojui (didėjo 16,6 proc.). Vaikų (iki 13 m. amžiaus) skaitomumo rodiklis siekė 22,2 (didėjo 20,5 proc.). Bendras šalies skaitomumo rodiklis siekė 16,7 dokumento vienam vartotojui. Iš viso regiono bibliotekų vartotojams buvo išduota 7 proc. daugiau dokumentų: 1 119 097 dokumentų išduota į namus (5 proc. mažiau), 565 004 dokumentų išduota vietoje (42,6 proc. daugiau). Šalies bibliotekose bendra dokumentų išduotis išaugo 12,2 proc., iš jų savivaldybių bibliotekose – 8 proc. 

2022 m. finansavimas bibliotekoms išaugo: bendros regiono bibliotekų lėšos ataskaitiniais metais sudarė 9 931 529 Eur (t. y. 19 proc. daugiau, negu praėjusiais metais), steigėjo lėšos dokumentams įsigyti – 46 781 Eur (20 proc. daugiau), programų, projektų lėšos – 396 671  Eur (43 proc. daugiau). Bendros bibliotekų išlaidos ataskaitiniais metais siekė 9 860 811 Eur, (t. y. 18,1 proc. daugiau), išlaidos darbo užmokesčiui – 7 524 018 Eur (14,6 proc. daugiau), išlaidos dokumentams įsigyti – 572 251 Eur (4,3 proc. daugiau), automatizacijai – 191 000  103 910 Eur (83,8 proc. daugiau). Palyginimui ataskaitiniais metais visos šalies bibliotekų išlaidos dokumentams įsigyti per metus išaugo 8,3 proc. 

Išsami 2022 m. Klaipėdos ir Tauragės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų statistinė ataskaita pateikiama čia: STATISTIKA


[1] Eglė Dikavičienė. Metai po pandemijos atnešė pokyčių. Tarp knygų, 2023 m. gegužė, p. 12

[2] Gyventojų skaičiaus duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento rodiklių duomenų bazės.

Živilė Jonaitienė
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaiytės viešosios bibliotekos
Regiono bibliotekų ir kultūros vadybos skyriaus vyr. metodininkė

Į viršų