Pradžia

Patyčios. Ar galime tai pakeisti?

Atnaujinta: 2023-09-18
Pradžia

Patyčios – ne nauja mūsų visuomenės problema. Būkime atviri, jų visuomet buvo, tačiau kiekvienas galime prisidėti ugdant žmonių sąmoningumą, siekiant užkirsti kelią patyčioms. Su šia problema susiduria įvairaus amžiaus ar lyties žmonės, tačiau jautriausiai į patyčias reaguoja vaikai. Patyčios gali pasireikšti įvairiomis formomis – fizine, žodine ar internetine, o jų pasekmės gali turėti ilgalaikį poveikį aukoms. Norint spręsti šią problemą, privalome skatinti sąmoningumą, pasitelkti švietimą ir puoselėti saugią aplinką, kad vaikai išdrįstų prabilti ir ieškoti pagalbos.

Daugialypis požiūris į patyčių prevenciją:

Švietimas ir sąmoningumas

* Mokyklose diegiamos programas prieš patyčias, kurių metu mokiniai informuojami apie patyčių pasekmes ir empatijos svarbą.

* Didinamas mokytojų, tėvų ir bendruomenės sąmoningumas, siekiant susitelkti ir bendromis pastangomis užkirsti kelią patyčioms bei jas spręsti.

Pozityvi ir saugi mokyklos aplinka

* Puoselėjama mokyklos kultūra, kuri skatina įtrauktį, geranoriškumą ir pagarbą.

* Įgyvendinama aiški prieš patyčias nukreipta politika, kurioje numatomos pasekmės patyčiose dalyvaujantiems asmenims.

Paramos mechanizmai

* Kuriami paramos mechanizmai, pavyzdžiui, teikiamos psichologo paslaugos ar yra sudaryta galimybė dalyvauti bendraamžių paramos grupių susitikimuose aukoms ir priekabiautojams, kad būtų išsiaiškintos ir išspręstos esminės problemos.

* Sudaroma galimybė mokiniams anonimiškai pranešti apie patyčių atvejus.

Tėvų įsitraukimas

* Tėvai ar globėjai įtraukiami į iniciatyvas prieš patyčias. Jiems padedama atpažinti patyčių požymius ir skatinamas atviras bendravimas su savo vaikais.

Sąmoningas technologijų naudojimas

* Mokiniai mokomi apie atsakingą elgesį internete, kad būtų išvengta patyčių elektroninėje erdvėje.

* Tėvai skatinami stebėti savo vaikų veiklą internete ir pranešti apie bet kokius kibernetinių patyčių atvejus.

Įgalinti aplinkiniai

* Aplinkiniai asmenys skatinami pasisakyti prieš patyčias. Jiems suteikiamos priemonės įsikišti arba pranešti apie patyčias.

* Skatinama kultūra, kurioje pasisakymas prieš patyčias vertinamas kaip teigiamas ir drąsus veiksmas.

Tarpusavyje derinant šias strategijas, bendruomenė gali dirbti išvien ir sukurti aplinką, kurioje patyčių tikimybė sumažėja iki minimumo, o aukos jaučia palaikymą ir sulaukia pagalbos.

Į viršų