Pradžia

Klaipėdos Gedminų progimnazijos virtuali paroda

Pradžia

Klaipėdos Gedminų progimnazijos 1-4 netradicinio ugdymo (Valdorfo pedagogikos elementus taikančių) klasių mokinių metinių projektinių darbų paroda

1v klasė - „Pasaka mano gyvenime“
2v klasė - „Gamtos stichijos ir žmogus“
3v klasė - „Amatai“
4v klasė - „Klaipėdos regiono kraštotyra“

Klaipėdos Gedminų progimnazijos netradicinio ugdymo (Valdorfo pedagogikos elementus taikančių) klasių mokinių metinių darbų pristatymo tikslas: formuoti ir plėtoti mokinių tiriamojo, praktinio ir kūrybinio darbo įgūdžius, kritinį mąstymą.

Metinio darbo uždaviniai:

  1. skatinti norą pažinti socialinę, kultūrinę bei gamtinę aplinką, domėtis mokslo, kultūros naujovėmis;
  2. plėtoti dalykines ir bendrąsias kompetencijas, pozityvias vertybines nuostatas;
  3. ugdyti viešojo kalbėjimo, informatinio raštingumo, saviugdaus mokymosi įgūdžius;
  4. metinio darbo uždaviniai keliami ir pritaikomi atsižvelgiant į mokinio amžių ir individualias galias.

1–4 netradicinio ugdymo (Valdorfo pedagogikos elementus taikančių) klasių  mokiniams klasės mokytojai inicijavo vienos temos metinį darbą visai klasei. Metinio darbo tema yra susijusi su mokinių amžiaus tarpsniui būdingomis aktualijomis:

1 klasėje – „Pasaka mano gyvenime“ (mokytoja Roberta Sirusienė)
2 klasėje – „Gamtos stichijos ir žmogus“ (mokytoja Vaida Bunevičiūtė-Kudinova)
3 klasėje – „Amatai“ (mokytoja Jurgita Širvienė)
4 klasėje – „Klaipėdos regiono kraštotyra“ (mokytoja Rasa Serapinienė)

Projekto koordinatorė – Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Stasiulienė.