Pradžia

Ievos Simonaitytės ženklai bibliotekoje

Pradžia
persikas ir skardinė su gaiviuoju gėrimu

Virš Vaikų literatūros abonemento duris beveik 40 metų puošia dailininko Algimanto Giedrimo sukurtas rašytojos Ievos Simonaitytės vitražas. Bibliotekai rašytojos vardas suteiktas 1978 metais.

Greta Suaugusiųjų abonemento, pirmo aukšto fojė, gali pamatyti Zenono Vaičekonio sukurtą stiklo pano, skirtą rašytojai Ievai Simonaitytei. Tai specialiai šiai erdvei sukurtas didelio formato, bet vizualiai lengvas stiklo darbas, puikiai derantis bibliotekos interjere. Centrinėje kūrinio dalyje yra įkomponuotas rašytojos portretas, o fone galima perskaityti rašytojos ranka rašytus tekstus.

saldumynai ir kava
3

Mažajame bibliotekos kiemelyje gali prisėsti ant rašytojos Ievos Simonaitytės suolelio. Žinoma, pati rašytoja ant šio suolelio niekada nesėdėjo, nes jis pastatytas praėjus daugiau nei 120 metų nuo jos gimimo, 2018 metais. Idėja pastatyti suolelį gimė tuometiniam bibliotekos direktoriui Juozui Šikšneliui, kuris kartu su dailininku Romu Klimavičiumi surado lenkto beržo kamieną, primenantį „S“ raidę, o priešais suolelį, ant vario skardos įliejo rašytojos parašą ir rašytojos mintį: Paskutinio taško niekada nepadėsiu... Jei gerai įsižiūrėjai, rašytojos parašas yra tapęs bibliotekos logotipu.

Trečiajame bibliotekos aukšte, skaityklų hole, ant sienos kabo Edvardo Malinausko tapybos darbą „Ieva Simonaitytė tarp savo personažų“. Paveiksle rašytoja vaizduojama tarp trijų jos knygų personažų: Pikčiurnienės, Urtės ir Šimonio.

4
5

Skulptorius Justas Mickevičius padovanojo bibiliotekai gipsinį rašytojos bareljefą dabar puošia bendrąją skaityklą.

Ievos Simonaitytės literatūrinė premija Įsteigta 1987 m. Premija skiriama už meniškai vertingus kūrinius, literatūrinėmis priemonėmis atskleidžiančius Klaipėdos krašto, Mažosios Lietuvos gyvenimą ir humanistines tradicijas arba įamžinantį rašytojos Ievos Simonaitytės bei kitų šio krašto šviesuolių atminimą. Šiais metais premija įteikta jau 35-ąjį kartą. Nuotraukoje – pirmosios Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos įteikimas rašytojui Romui Sadauskui. 
6
7

2011 metais biblioteka išleido kompaktinę plokštelę „Ak, buvo visko...“, dedikuotą rašytojai Ievai Simonaitytei. Aktorės Virginijos Kochanskytės ir kompozitoriaus, Lietuvos Nacionalinės premijos laureato Vidmanto Bartulio parengta literatūrinė-muzikinė interpretacija „Ak, buvo visko...“ kviečia išgirsti literatūros klasikę, Klaipėdos krašto rašytoją Ievą Simonaitytę. Kompaktinėje plokštelėje skamba ir pačios rašytojos balsas.

2017 metais biblioteka sukūrė virtualią parodą „Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatai“ bei maršrutą, skirtą Ievai Simonaitytei Klaipėdoje „Aš tave mylėjau Klaipėda...“, viešinamą portale Krašto paveldo gidas.

8
9

Biblioteka saugo su rašytoja susojusį palikimą: 

  • Žurnalistas, kraštotyrininkas Vytautas Kaltenis bibliotekai padovanojo Ievos Simonaitytės rankraščių bei mašinraščių: laiškų, raštų, sveikinimų įvairiomis progomis bei atvirlaiškių.
  • Bibliotekoje saugomos knygos su rašytojos Ievos Simonaitytės parašais ir dedikacijomis.
  • Ievos Simonaitytės rankraštinis palikimas, kurį sudaro gausi fotografo, kraštotyrininko Bernardo Aleknavičius dovanota nuotraukų, negatyvų, knygų, rankraščių kolekcija. Daugumą šių nuotraukų ir negatyvų galima rasti www.epaveldas.lt.