Pradžia

Bibliotekai suteikta „Erasmus“ akreditacija

Atnaujinta: 2022-02-09
Pradžia

„Erasmus“ akreditacija – tai priemonė, skirta bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigoms, ketinančioms nuolat dalyvauti programos „Erasmus+“ mobilumo veikloje. Norime pasidžiaugti, kad 2020 m. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešajai bibliotekai buvo suteikta „Erasmus“ akreditacija, patvirtinanti, kad biblioteka yra parengusi kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją, esančią organizacijos strateginės plėtros dalimi.

Biblioteka, sukūrusi nacionalinį mobilumo konsorciumą, įsipareigoja reguliariai vykdyti tarptautinę mobilumo veiklą, laikantis bendrų „Erasmus“ kokybės standartų ir suteikiant visiems mobilumo veiklos dalyviams mokymosi galimybes. 2021 kovo 1 d.–2027 gruodžio 31 d. laikotarpiu, reguliariai gaunant finansavimą iš „Erasmus“ programos, bus organizuojamos tarptautinės suaugusiųjų švietimo mobilumo veiklos Klaipėdos ir Tauragės apskričių regiono bibliotekų specialistams, siekiant stiprinti jų profesines kompetencijas ir suteikti tarptautines kvalifikacijos tobulinimo galimybes.

Įgyvendinant „Erasmus“ mobilumo veiklos tikslą – aktyviai skatinti dalyvių įtrauktį ir įvairovę, aplinkos tvarumą ir skaitmeninį švietimą – bus organizuojamos bibliotekų specialistų mokymosi visą gyvenimą veiklos kaip viena iš strateginių bibliotekos veiklos krypčių.

Šiemtes laukia du mobilumo vizitai, kurių metu programos dalyviai turės galimybę tobulinti žinias ir stiprinti profesines komempetencijas.

Akreditacijos sutartis čia.

Daugiau informacijos apie akreditaciją čia.

Į viršų