Pradžia

Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų ugdymas

Atnaujinta: 2018-04-01
Pradžia

Projektas: Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų ugdymas
Tikslas: tobulinti mokyklų bibliotekininkų profesines žinias ir kompetencijas siekiant užtikrinti kokybiškų socialiai jautrios grupės (vaikų ir jaunimo) aptarnavimą, skaitymo skatinimą.
Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. balandžio 1 d.–gruodžio 1 d.
Vadovė: Rasa Milerienė

Trumpas projekto pristatymas:
Įgyvendinant projektą buvo organizuoti 5 mokymai įvairiomis temomis. Mokymų dalyviai atnaujino profesines žinias ir pagerino kompetencijas, būtinas užtikrinant kokybišką vaikų ir jaunimo aptarnavimą.

Mokyklų bibliotekininkai domėjosi projektų rašymo klausimais, sėmėsi kūrybiškumo, paslaugų viešinimo idėjų, susipažino su Lietuvos ir užsienio šalių skaitymo skatinimo iniciatyvomis, gerino bendravimo su vaikais įgūdžius. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu kvalifikaciją tobulino 108 mokyklų bibliotekininkai.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba

Į viršų