Pradžia

Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų ugdymas'2019

Atnaujinta: 2019-03-01
Pradžia

Projektas: Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų ugdymas
Tikslas: tobulinti mokyklų bibliotekininkų profesines žinias ir kompetencijas, siekiant užtikrinti kokybišką vaikų ir jaunimo aptarnavimą, skaitymo skatinimo organizavimą.
Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. kovo–gruodžio mėn.
Vadovė: Rasa Milerienė

Trumpas projekto pristatymas:
Atlikus mokyklų bibliotekininkų kvalifikacijos poreikio apklausą parengta mokymų programa, pagal kurią 2019 m. organizuotas mokyklų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Vykdant projektą organizuoti 6 kvalifikacijos kėlimo renginiai, šiomis temomis:

  • Biblioterapija
  • Edukacinių užsiėmimų organizavimas
  • Kaip paskatinti vaikus skaityti?
  • Mokyklos bibliotekos paslaugų populiarinimas
  • Projektų rengimas
  • Vaikų ir paauglių literatūros apžvalga

Mokymų dalyviai atnaujino profesines žinias ir pagerino kompetencijas, būtinas siekiant užtikrinti kokybišką vaikų ir jaunimo aptarnavimą. Mokyklų bibliotekininkai susipažino su Lietuvos ir kitų šalių bibliotekų darbo patirtimi, progresyviomis darbo formomis bei metodais, pasisėmė naujų idėjų, kurias galės pritaikyti tobulinant esamas paslaugas ir kuriant naujas.

Siekiant, kad mokymų dalyviai įsisavintų informaciją ne tik teoriškai, bet ir praktiškai, mokymu metu buvo organizuojamos diskusijos. Mokyklų bibliotekininkai dalinosi savo žiniomis, gerąja patirtimi, išsakė savo problemas. Bendrai ieškojo kai kurių problemų išeičių, lektoriai pasiūlė kaip galima būtų jas spręsti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu kvalifikaciją tobulino 120 mokyklų bibliotekininkų. Po mokymų buvo atlikta apklausa apie mokymų kokybę ir naudą. Surengti mokymai įvertinti ypač gerai, tiek turinio, tiek organizavimo prasme. Akcentuotas tęstinumo poreikis.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba

Į viršų