Pradžia

Edukacijų ciklas: (ne)matoma tampa liečiama

Atnaujinta: 2018-06-01
Pradžia

Projektas: Edukacijų ciklas: (ne)matoma tampa liečiama
Tikslas: skatinti moksleivius kūrybiškai naudoti technologijas, prasmingai dalyvauti kultūroje bei siekiama įtraukti pažeidžiamiausias socialines grupes į bendrą kūrybinį procesą, mažinant socialinę atskirtį tarp dviejų skirtingų socialiai pažeidžiamų grupių.
Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. birželio–lapkričio mėn.
Vadovė: Toma Gergelienė

Trumpas projekto pristatymas: 
Projektas, skirtas 14–16 m. moksleiviams ir regos negalią, turintiems žmonėms. Šiame projekte bus skatinamas kūrybiškumas, turimų technologinių žinių panauda bei naujų gebėjimų įgijimas kūrybiniame procese. Taip pat, bus siekiama edukacinių užsiėmimų metu skatinti socializaciją tarp skirtingų socialinių grupių bei socialinės atskirties mažinimą. 

Moksleiviai šio projekto edukaciniuose užsiėmimuose didins kūrybinį potencialą, plės jau turimas žinias technologijų srityje bei įgis naujų kompetencijų 3D modeliavimo, skenavimo ir programavimo srityse. Susipažinę su teorija išbandys tai praktiškai – skenuodami senąsias Klaipėdos žymiausių kultūros objektų nuotraukas, programuodami 3D modelius pagal nuotraukas bei juos gamindami su 3D technologijomis. Pagaminti 3D modeliukai bus naudojami projekto edukacinėse – pažintinėse ekskursijose, kuriose dalyvaus regos negalią turintys asmenys bei moksleiviai.

Projekto partneriai: Klaipėdos apskrities gidų gildija, Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos Guboja Klaipėdos krašto atstovybė, Klaipėdos regos ugdymo centras, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija, VšĮ Išmanioji mokykla, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija.
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba

Į viršų