Pradžia

Regiono bibliotekų ir kultūros vadybos skyrius

Pradžia

Regiono bibliotekų ir kultūros vadybos skyrius užtikrina valstybinių bibliotekininkystės plėtojimo programų vykdymą, bendros veiklos strategijos formavimą, sprendimų įgyvendinimo koordinavimą Klaipėdos ir Tauragės apskrityse veikiančiose viešosiose bibliotekose.

Siekdamas paslaugų plėtros skyrius vysto ir diegia inovacijas. Taip pat rūpinasi bibliotekų vaidmeniu ir prestižu visuomenėje. Bibliotekų specialistams teikia metodines konsultacines paslaugas, organizuoja mokymus, stažuotes, kuria palankią aplinką profesinės patirties sklaidai. 

Skyriaus specialistai vykdo mokslo tiriamąją ir taikomąją veiklą, rengia ir įgyvendina tarptautinius, nacionalinius, regioninius ir vietinius projektus. Organizuoja viešųjų ryšių kampanijas, atlieka informacijos viešinimo ir sklaidos veiklas. 

Skyrius atsakingas už kultūrinės veiklos ir inovatyvių edukacinių programų rengimą, elektroninių paslaugų kūrimą ir informacinių technologijų diegimą. Atnaujina bibliotekų technologinius procesus bei automatizuotas sistemas, diegia naujas elektronines paslaugas. 

Skyriuje veikia profesinės literatūros Bibliotekininkystės skaitykla.