Pradžia

Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra

Atnaujinta: 2018-06-01
Pradžia

Projektas: Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra
Tikslas: vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra.
Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 birželio mėn.–2021 birželio mėn.

Trumpas projekto pristatymas: 
Tai jau trečiasis kultūros paveldo skaitmeninimo projektas, kurio rezultatus visuomenė gali matyti apsilankiusi interneto portale ePaveldas.lt. Šis portalas, įgyvendinus projektą, turėtų tapti pagrindiniais Lietuvos kultūros paveldo elektroniniais vartais.

Projekto metu planuojama modernizuoti virtualią elektroninio paveldo informacinę sistemą (VEPIS), sukurti 9 naujas el. paslaugas, parengti naują skaitmeninį turinį, aktualizuoti skaitmeninį turinį, sukuriant 3 edukacines elektronines priemones (Mokykis apie Lietuvą, Vasario 16 virtualus muziejus, Sugrįžusi Lietuva).

KLAVB kartu su Klaipėdos regiono bibliotekomis skaitmenins naujai atrinktus Klaipėdos regiono kultūrinio, istorinio ir meninio paveldo objektus, t.y. rankraščius, laikraščius, knygas, nuotraukas, foto negatyvus ir kt.

Vykdytojai: atsakinga – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, kuri veiklas vykdys kartu su Klaipėdos apskrities viešąja I. Simonaitytės biblioteka ir kitais 23 partneriais – Lietuvos atminties, kultūros ir švietimo įstaigomis.

Projektas finansuojamas ES Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Į viršų