Pradžia

Simonaitytė prabyla lenkiškai

Atnaujinta: 2018-01-01
Pradžia

Projektas: Simonaitytė prabyla lenkiškai
Tikslas: skatinti jaunus vertėjus ir rašytojus domėtis Ievos Simonaitytės literatūros kūriniais ir pasitelkiant savo kūrybinius ir vertėjavimo įgūdžius skleisti rašytojos darbus tarptautiniu mastu.
Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. sausio–rugsėjo mėn.
Vadovė: Toma Gergelienė

Trumpas projekto pristatymas:
Projektas skirtas skatinti jaunus vertėjus ir rašytojus populiarinti ir versti Ievos Simonaitytės literatūros kūrinius, suteikiant žinių apie rašytojos literatūros darbus, lietuvių literatūrą bei organizuojant vertimo kūrybines dirbtuves su lektoriais iš Klaipėdos universiteto.

Vertimo kūrybinėms dirbtuvės bus įgyvendintos bendradarbiaujant su Varšuvos universiteto Baltistikos studentais ir kvalifikuotomis dėstytojomis bei vertėjomis iš lietuvių kalbos Agnieška Rembialkovska ir Mirijana Kozak, kurios turi vertimo įgūdžių ir patirties. Atvykę vertėjai (6 žmonės) bus apgyvendinti Tarptautiniame vertėjų ir rašytojų centre Nidoje, aptarus ir pasiskirščius kūrinio dalis bus suteiktas laikas vertimui, o baigus versti vyks kūrybinės dirbtuvės. Jų metu numatoma aptarti išverstus Simonaitytės kūrybos fragmentus, taisant ir derinant stilių, bus organizuojami vieši skaitymai.

Dirbtuvių dalyviams bus suteiktos galimybės susitikti su I. Simonaitytės kūrybos žinovais bei literatūros vertintojais, kurie pateiks platesnę šiuolaikinės lietuvių literatūros panoramą.Projekto partneriai: Lietuvos rašytojų sąjunga Klaipėdos skyrius, Varšuvos universiteto Polonistikos fakultetas, Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir Ugdymo Mokslų Fakultetas, Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka.

I. Simonaitytės „Ne ta pastogė“ 1 dalies vertimas į lenkų kalbą

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba

Į viršų