Pradžia

Senjoras 3

Atnaujinta: 2017-02-01
Pradžia

Projektas: Senjorai 3
Tikslas: Senjorų socialinės ir skaitmeninės atskirties mažinimas panaudojant inovatyvias technologijas ir mokymosi bei pažinimo visą gyvenimą skatinimas.
Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. vasario–spalio mėn.
Vadovė: Giedrė Urbikaitė-Popova

Trumpas projekto pristatymas: 
Projektu siekiame mažinti socialinę atskirtį, skatinti vyresnio amžiaus žmonių įgūdžių ir kompetencijų atnaujinimo procesą per informacines technologijas bei bendrąsias kompetencijas, taip pat skatiname kartų bendradarbiavimą. Bibliotekoje sudarytos galimybės senjorams išmokti anglų, italų ir prancūzų kalbų 100 populiariausių frazių.

Bibliotekoje savanoriaujantys užsieniečiai parengė metodinę medžiagą apie savo šalies kultūrą, papročius, istoriją ir sukūrė 100 naudingiausių frazių užsienio kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Rengiami susitikimai, kalbų dienos, kurių metu senjorai mokosi kartu su savanoriais. Išleista skrajutė/lankstinukas su 100 populiariausių frazių, kurios pravers mokantis ar keliaujant į užsienio šalis.

Plėtojant inovacijų technologijų sklaidą senjorai dalyvauja patirties pasidalinimo bei edukaciniuose užsiėmimuose, kurių metu apmokomi naudotis informacinėmis technologijomis – planšetiniais kompiuteriais ir jais gali laisvai naudotis. Siekiant parodyti, kad senjoras gali būti modernus išmaniųjų technologijų pagalba, jiems suteikiama galimybę mokytis ir tobulėti. Naudodamiesi išmaniosiomis programėlėmis senjorai turi galimybę mokytis užsienio kalbų.

Projekto partneriai: UAB Eglė
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė

Į viršų