Pradžia

Savanoriška biblioteka

Atnaujinta: 2017-03-01
Pradžia

Projektas: Savanoriška biblioteka
Tikslas: gerinti savanoriškos veiklos žinomumą ir prieinamumą, sudaryti sąlygas jauniems žmonėms įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų.
Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. kovo–gruodžio mėn.
Vadovė: Kristina Kundrotienė

Trumpas projekto aprašymas: 
Savanorystė – jaunų žmonių, kurie laisva valia skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją visuomenės naudai, atliekama veikla, už kurią nėra gaunamas piniginis atlygis. Projektu siekiama sudaryti jauniems žmonėms galimybę tikslingai, turiningai ir saugiai praleisti laisvalaikį bibliotekoje savanoriaujant.

Pristatyti, skleisti informaciją apie savanoriško veiklos galimybes bibliotekoje, miesto mokyklose, kitose ugdymo įstaigose. Projektu skatinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Projekto metu savanoriaujantys jaunuoliai dalyvauja kasdienėse bibliotekos veiklose, kurios ugdo tokias kompetencijas kaip bendravimas, iniciatyvumas, kultūrinis sąmoningumas ir raiška, socialiniai bei pilietiniai gebėjimai. Savanoriška biblioteka ne tik prisideda prie asmenybių formavimosi, tačiau yra įkvėpimo bei kūrybiškumo, visuomeniškumo ir tarpininkavimo skatintoja.

Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė

Į viršų