Pradžia

Reformacijos istorija populiariai

Atnaujinta: 2017-01-01
Pradžia

Projektas: Reformacijos istorija populiariai
Tikslas:
supažindinti Klaipėdos visuomenę su reformacijos istorija ir protestantiškomis tradicijomis Klaipėdos krašte.
Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. sausio–balandžio mėn.

Trumpas projekto pristatymas:
Projektu siekiama supažindinti Klaipėdos visuomenę su reformacijos istorija ir protestantiškomis tradicijomis Klaipėdos krašte. Karališkojo miesto laikotarpiui ir Reformacijos metams paminėti Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje buvo surengta istorinė paroda Senieji Prūsijos žemėlapiai.

Šioje parodoje buvo eksponuojami originalūs senieji 16–19 amžiaus Prūsijos žemėlapiai ir planai iš Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje saugomo AdM (Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V.) archyvo ir VšĮ Rytų Prūsijos dailės mylėtojų draugijos Nidden kolekcijos.

Klaipėdos visuomenei paskaitas apie reformaciją, jos istoriją skaitė evangelikų liuteronų kunigas M. Žilinskis bei Klaipėdos universiteto profesorius V. Safronovas.


Projekto partneriai: VšĮ Rytų Prūsijos dailės mylėtojų draugija Nidden
Projektą remia: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Į viršų