Pradžia

Plius septyni 2

Atnaujinta: 2020-06-01
Pradžia

Projektas: Plius septyni 2
Tikslas:
Sudaryti sąlygas vaikams atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą, per edukacines veiklas pristatant saugaus ir turiningo laisvalaikio praleidimo galimybes bibliotekoje bei gyvenamuosiuose rajonuose.
Įgyvendinimo laikotarpis: 2020 birželio–gruodžio mėn.
Vadovė: Martyna Jankauskaitė

Trumpas projekto pristatymas:
Suteikti vaikams erdvę ir priemones įvairių kūrybinių veiklų vykdymui, įkurti kūrybiškumo paketus bei organizuoti edukacinius užsiėmimus, kurie suteiktų galimybes turiningai ir naudingai praleisti laisvalaikį, savarankiškai ugdyti savo kūrybiškumą. Projekto vykdymo metu veiklos planuojamos bibliotekoje ir Vasaros lauko skaitykloje. Siekiama ugdyti kūrybiškumą ir turiningą laiko praleidimą bibliotekoje bei užimtumą naudingomis veiklomis vasaros laikotarpiu.

Planuojama įkurti erdves: veikloms – kūrybiškumo paketai; zona – savarankiško laisvalaikio ir kūrybiškumo skatinimui; darbo zona – pamokų ruošimui; laisvalaikio zona – stalo žaidimams, laisvalaikiui po pamokų ir kompiuterinė zona – technologijoms, jų naudojimui, mokymuisi ir žaidimams.

Į viršų