Pradžia

Naujos kompetencijos bibliotekininkams vystant Krašto paveldo gidą

Atnaujinta: 2018-04-01
Pradžia

Projektas: Naujos kompetencijos bibliotekininkams vystant Krašto paveldo gidą
Tikslas: vystyti interaktyvią paslaugą Krašto paveldo gidas ne tik teritoriniu, bet ir kokybės aspektu, tobulinant Klaipėdos regiono bibliotekininkų gido rengimo kompetencijas.
Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. balandžio–gruodžio 1d.
Vadovė: Rasa Milerienė

Trumpas projekto pristatymas:
Įgyvendinant projektą buvo apmokyta 11 Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojų, kaip profesionaliai rengti ekskursijas. Parengtas 250 val. mokymų kursas, susidedantis iš įvairių teorinių bei praktinių užsiėmimų.

Kursą sudarė tokios dalys:

  • Lietuvos turizmo teisės pagrindai ir gido profesinės etikos bei profesinės veiklos aspektai
  • Lietuvos kultūros pagrindai
  • Lietuvos istorijos pagrindai
  • Lietuvos geografijos pagrindai ir turizmo išteklių apžvalga
  • Pasaulio ir Lietuvos architektūros ir dailės raidos pagrindai
  • Gido komunikacija ir retorika
  • Bendravimo psichologijos pagrindai
  • Pirmosios medicininės pagalbos pagrindai
  • Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika

Vykdant projektą buvo skatinama inovatyvių paslaugų plėtra – Klaipėdos regione parengta 11 naujų maršrutų apie įvairias Klaipėdos, Šilalės, Skuodo, Jurbarko, Gargždų kultūrines ir istorines vietoves. Taip pat Klaipėdos regiono bibliotekose buvo organizuota 10 mokymų, kuriuose buvo supažindinama su fotografavimo procesu, pristatytos profesionalių ir mėgėjiškų prietaisų fotografavimo galimybės, darbas su redagavimo programomis, kurie reikalingi skaitmeninant kultūrinius bei istorinius objektus. Iš viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu kvalifikaciją tobulino 150 KLAVB ir Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojų.

Nuolat vystoma paslauga pritraukia vis naujų suinteresuotų grupių (moksleivių, studentų, negalią turinčių žmonių ir kt.). Patobulinus Klaipėdos regiono bibliotekininkų kompetencijas pagerėjo Krašto paveldo gido turinys bei vedamų ekskursijų kokybė. Kokybiškai teikiama paslauga didina bibliotekų prestižą bei jų teikiamų paslaugų patrauklumą.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba

Į viršų