Pradžia

Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų ugdymas

Atnaujinta: 2020-03-01
Pradžia

Projektas: Mokyklų bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimas
Tikslas:
Tobulinti mokyklų bibliotekininkų profesines žinias ir kompetencijas, siekiant užtikrinti kokybišką vaikų ir jaunimo aptarnavimą, skaitymo skatinimo organizavimą.
Įgyvendinimo laikotarpis:
2020 m. kovo–gruodžio mėn.
Vadovė: Rasa Milerienė

Trumpas projekto pristatymas: 
Atlikus mokyklų bibliotekininkų kvalifikacijos poreikio apklausą parengta mokymų programa, pagal kurią projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuoti mokymai šiomis temomis:

  • Informacinis raštingumas;
  • Google produktų naudojimas bibliotekos veikloje;
  • Edukacija bibliotekoje: galimybės ir iššūkiai;
  • Projektų rengimas (pažengusiems);
  • Bibliotekų fondo dokumentų apskaita;
  • Vaikų ir paauglių skaitymo skatinimas;
  • Bibliotekų veiklos rodikliai;
  • Lietuvos ir užsienio bibliotekų veiklos gerosios patirtys (skaitymo skatinimo srityje);
  • Kūrybiškumas ir inovacijos bibliotekos veikloje.
Įgyvendinant projektą  Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų ugdymas – 2020 organizuota 10 kvalifikacijos kėlimo renginių, iš jų 4 auditoriniai mokymai, 6 organizuoti nuotoliniu būdu. Mokymų metu tobulintos bendrosios, specialiosios ir profesinės mokyklų bibliotekininkų kompetencijos. Organizuotuose mokymuose sulaukta 258 dalyvių, juose kvalifikaciją tobulino 150 mokyklų bibliotekininkų.
 
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba.
 
Į viršų