Pradžia

Išsklaidytos bibliotekos – išsklaidytas paveldas: daugybė būdų pažinti

Atnaujinta: 2016-02-01
Pradžia

Projektas: Išsklaidytos bibliotekos – išsklaidytas paveldas
Tikslai: aktualinti istorinį dokumentinį paveldą; skatinti istorinių kolekcijų rekonstrukcijas moderniomis priemonėmis, bei glaudesnį specialistų bendradarbiavimą vykdant šią veiklą; skatinti visuomenę domėtis istoriniu dokumentiniu paveldu – kaip savo krašto atminties ir tapatumo išsaugojimo ženklais.
Įgyvendinimo trukmė: 2016 m. vasario–spalio mėn.

Trumpas projekto pristatymas: 
Projektu norima atkreipti dėmesį į dokumentinį paveldą, kuris yra pasaulinės atminties dalis, liudijanti apie istorinius, politinius, kultūrinius, socialinius procesus, turėjusius įtaką visuomenė vystymuisi, valstybių kūrimuisi ir žlugimui, mokslo raidai, asmeniniams likimams.

Kiekviena šalis turi tokio dokumentinio paveldo, kuris vienokiu ar kitokiu būdu darė įtaką pasaulio įvykiams, istorijos raidai, kultūros klestėjimui ir visuomenės evoliucijai, ir iki šiol liudija apie praeitį. Tokie dokumentai turi būti ne tik išsaugoti, bet žinomi ir viešai prieinami. Projektas pasitarnaus UNESCO programoje numatytiems siekiams skatinti visuomenę rūpintis dokumentiniu paveldu, saugomu Lietuvos archyvuose, bibliotekose, muziejuose, privačiose kolekcijose.

Pranešimus skaityti bus kviečiami mokslininkai, knygotyrininkai, kultūrologai, istorikai iš Lietuvos ir užsienio šalių – Vokietijos, Lenkijos, Latvijos ir kt.

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka pati turi ką papasakoti ir parodyti. Pradėtas rengti virtualių parodų ciklas iš ADM archyvo Kai Klaipėda Memeliu vadinosi..., Žmonės, palikę pėdsaką Klaipėdoje, vykdytas skaitmeninimo projektas Memeler Dampfboot.  Su AdM draugija glaudžiai bendradarbiaujama nuo 2012 metų, archyvas nuolat pildomas, o biblioteka inicijuoja bendradarbiavimą su kitomis atminties institucijomis, kuriose saugomi krašto archyvai – Manheimo  miesto archyvu, Prūsijos kultūros paveldo slaptuoju valstybės archyvu Berlyne.

2013 m. bibliotekos iniciatyva buvo pradėta  rekonstruoti pirmoji viešoji Klaipėdos biblioteka Stadtbücherei Memel, kuri veikė istoriniame H. Gerlacho pastate, kur ir dabar įsikūrusi biblioteka. Senosios bibliotekos fondai  buvo išblaškyti po įvairias asmenines bei įstaigų kolekcijas. Dalis knygų padedant kolegoms iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos atrasta šv. Jurgio bažnyčioje, kuri ilgą laiką tarnavo kaip knygų saugykla.

Šios pirmosios viešosios bibliotekos sugrįžimas į Klaipėdą – svarbus įvykis sugrąžinant išsklaidytą Klaipėdos krašto paveldą. Šiuo metu į biblioteką sugrįžo apie 1 tūkst. knygų su proveniencijomis: antspaudais, žymomis, ekslibrisais. Tarp šių knygų atrasta ir Klaipėdos istoriko J. Zembrickio asmeninė kolekcija, kuri ilgą laiką buvo laikoma dingusia. Konferencijos metu bus eksponuojami leidiniai su proveniencijomis iš šios bibliotekos kolekcijos.

Projekto partneriai:Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacja
Projektą remia:
 Lietuvos kultūros taryba, AdM Arbeitsgemeinschhaft der Memellandkreise e.V.

Į viršų