Pradžia

Bibliotekų specialistų mokymai

Atnaujinta: 2016-03-01
Pradžia

Projektas: Bibliotekos specialistų mokymai
Tikslas:
 tobulinti bibliotekų veiklą, didinti jų patrauklumą vartotojams, ugdant ir stiprinant bibliotekų darbuotojų sugebėjimus bei įgūdžius, įgalinčius efektyviai veikti ir reikalingus aukščiausiems rezultatams pasiekti.
Įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. kovo–gruodžio mėn.
Vadovė: Rasa Milerienė

Trumpas projekto pristatymas:
Projektas vykddomas ketvirtus metus iš eilės (nuo 2013 m.). Projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuotas Klaipėdos regiono bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimas buvo orientuotas į vartotojo poreikių atitinkančių bibliotekos paslaugų kūrimą bei organizavimą, jų kokybės gerinimą, prieinamumą regionuose, patrauklumo vietos gyventojams didinimą.

Projekto metu Klaipėdos regiono bibliotekininkams suorganizuoti 4 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kvalifikaciją kėlė 85 KLAVB ir Klaipėdos regiono bibliotekininkai.

Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Projektą remia
: Lietuvos kultūros taryba

Į viršų