Pradžia

SKELBIMAS. Negyvenamųjų patalpų viešasis nuomos konkursas

Atnaujinta: 2022-06-06
Pradžia

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka (įm. k. 190758095,   H. Manto g. 25, 92234 Klaipėda, įmonės kodas 190758095, skelbia valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešąjį nuomos konkursą.

  1. Nuomojama 111, 60 negyvenamųjų patalpų, esančių H. Manto g. 25, 92234 Klaipėda, kultūros paskirties pastate 5C2p, kurio unikalus Nr. 4400-1438-4460, dalies patalpų žymėjimas plane 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, P-65, P-66.
  2. Nuomos terminas 5 (penkeri) metai nuo sutarties pasirašymo dienos.
  3. Pradinis 1 kv. m nuompinigių dydis – 5,50 Eur / mėn. (netaikomas PVM). Konkurso dalyvis, prieš atvykdamas registruotis konkursui, privalo sumokėti 3 mėnesių pradinio valstybės turto nuompinigių dydžio sumą 1841,40 Eur (netaikomas PVM), Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į bibliotekos a. s. LT487300010002330102, Swedbank bankas. Atvykęs registruotis, konkurso dalyvis pateikia finansų įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pradinis įnašas sumokėtas.
  4. Į nuomos kainą neįskaičiuoti mokesčiai už energijos tiekimo ir komunalines paslaugas.
  5. Konkurso dalyviai turi būti neskolingi Valstybinio socialinio draudimo įstaigai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai.
  6. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos pagal bibliotekos pateiktą sąskaitą. Sutartyje nustatytais terminais nuomininkui nesumokėjus nuompinigių, skaičiuojami 0,05 procento dydžio delspinigiai nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną;
  7. Kitos konkurso sąlygos ir specialieji reikalavimai nurodyti nuomos konkurso paraiškoje bei patalpų nuomos sutarties projekte.
  8. Patalpų apžiūra vyks 2022 m. birželio 8 d. nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val., už apžiūrą atsakingas Edmundas Domarkas tel. 8 46 314188. Konkurso dalyviai registruojami 2022 m. birželio 14 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val. H. Manto g. 25, 92234 Klaipėda. Komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšiami konkurso dalyvių vokai su paraiškomis, vyks 2022 m. birželio 15 d. 10.00 val. H. Manto g. 25, 92234 Klaipėda. Dėl papildomos informacijos, reikalavimų, paraiškos formos, nuomos sutarties projekto ir dokumentų pateikimo teirautis telefonu 8 46 314188, atsakingas Edmundas Domarkas, el. p. e.domarkas@klavb.lt.
Į viršų