Pradžia

Kvietimas teikti paraiškas parodoms/ Call for Exhibition Proposals

Atnaujinta: 2024-06-10
Pradžia

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka kviečia menininkus ir parodų kuratorius teikti paraiškas parodų organizavimui 2025 metams.

Siūlomos erdvės parodų eksponavimui:

 • Baltoji galerija – profesionaliajam menui;
 • III aukšto ekspozicinė erdvė – mėgėjų menui ir informacinėms parodoms;
 • Nišinė galerija – debiutuojantiems autoriams;
 • Vaikų galerija – vaikų parodoms.

2025 m. parodų prioritetai:

 • Profesionaliosios dailės, fotografijos ir tarpdisciplininio meno kūrėjų parodos, lydimos edukacinių programų ar kūrybinių dirbtuvių;
 • Parodos ir projektai, aktualizuojantys Klaipėdos krašto paveldą, istorinius įvykius;
 • Parodos populiarinančios Ievos Simonaitytės vardą ir literatūrinį palikimą;
 • Parodos, susijusios su svarbiais einamųjų metų istoriniais, kultūriniais, visuomeniniais reiškiniais;
 • Socialinę atskirtį mažinančios ir bendruomeniškumą skatinančios parodos.

Paraiškų teikimo tvarka:

 • Paraiškos teikiamos iki 2024 m. spalio 30 d.;
 • Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir atsiųsta el. paštu renginiai@klavb.lt. Paraišką parsisiųsti galite čia.

Paraiškų atrankos rezultatai pateikiami nurodytu el. paštu per 15 darbo dienų nuo paraiškų svarstymo. Biblioteka neįsipareigoja komentuoti neigiamų atsakymų.

Daugiau informacijos apie parodų rengimo bei viešinimo tvarką rasite paspaudę šią nuorodą.

Smulkesnė informacija teikiama el. p. d.nakrosiene@klavb.lt arba tel. (8-46) 41 25 29.

Arvido Jasmanio nuotraukos.


The Ieva Simonaitytė Public Library of Klaipėda County invites artists and exhibition curators to submit proposals for organizing exhibitions in 2025.

Proposed exhibition spaces:

 • White Gallery – for professional art;
 • Third Floor Exhibition Space – for amateur art and informational exhibitions;
 • Niche Gallery – for debuting authors;
 • Children's Gallery – for children's exhibitions;

Exhibition Priorities for 2025:

 • Exhibitions of professional visual arts, photography, and interdisciplinary art, accompanied by educational programs or creative workshops;
 • Exhibitions and projects that highlight the heritage and historical events of the Klaipėda region;
 • Exhibitions promoting the name and literary legacy of Ieva Simonaitytė;
 • Exhibitions related to significant historical, cultural, and social phenomena of the current year;
 • Exhibitions that reduce social exclusion and promote community engagement.

Application Submission Procedure:

 • Applications must be submitted by October 30, 2024.
 • Applications should be completed on a computer and sent via email to renginiai@klavb.lt. You can download the application form here.

The results of the application selection will be communicated via the provided email within 15 business days from the date of application review. The library is not obliged to comment on negative decisions.

For further details, please contact us via email at d.nakrosiene@klavb.lt or by phone at (8-46) 41 25 29.

Photos by Arvidas Jasmanis.

Į viršų