Pradžia

Keisti pasaulį į geresnį – Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų forumas

Atnaujinta: 2024-06-07
Pradžia

Įvyko antrasis Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų forumas „Bibliotekų vaidmuo sprendžiant demokratinės visuomenės iššūkius“. Renginio tikslas – plėtoti Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų bendradarbiavimą, dalintis žiniomis ir gerąja patirtimi, kad bibliotekos prisidėtų demokratinei visuomenei įveikiant kylančius iššūkius. Kurti tarpusavio ryšį, palaikyti Ukrainos kultūros institucijas, bibliotekas, aktualizuoti bibliotekų vaidmenį stiprinant demokratinę visuomenę.

Keturių dienų renginyje skirtingose Lietuvos bibliotekose tiesiogiai dalyvavo ar nuotoliu stebėjo bibliotekų darbuotojai iš Lietuvos ir Ukrainos. Forumo dalyviams buvo pristatytos pažangios šalių bibliotekų tarptautinės, nacionalinės, regioninės, vietos bendruomenių iniciatyvos, paslaugos ir praktikos, skirtos demokratinės visuomenės stiprinimui.

Bibliotekos – svarbūs visuomenės centrai

Forumą sveikindama kultūros ministro patarėja Deimantė Zutelienė dėkojo bibliotekų darbuotojams, kad vieni pirmųjų atsiliepė į Ukrainos pagalbos šauksmą – tiek atvykstantiems iš Ukrainos, tiek už iniciatyvas Ukrainos kultūrai.

„Šių dienų bibliotekos tiek Ukrainoje, tiek Lietuvoje saugo ne tik sukauptus literatūros lobius, bet yra gyvai pulsuojantys mūsų kultūros ir istorijos židiniai, gyvybiškai svarbūs šiandienos demokratinės visuomenės centrai,“ – sakė kultūros ministro patarėja, pabrėždama, kad tokie susitikimai kaip šis veda prie dar didesnių laukiančių darbų – visos Ukrainos kultūros atstatymo.

Lietuvos kultūros atašė Ukrainoje Tomas Ivanauskas sakė, kad per paskutinį pusmetį aplankęs Ukrainos bibliotekas matė, kokia tai svarbi vieta burtis bendruomenei, užuovėja ypatingai šiuo sunkiu laiku, kur ateina vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, tai – didžiulę reikšmę teikiančios organizacijos.

Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos (AVBA) direktorė Edita Urbonavičienė kalbėjo, kad pirmojo forumo forma pasiteisino, todėl įvyko antrasis. Pasak jos, kitais metais planuojama keisti renginio formatą labiau įsigilinant į tai, kokiomis skirtingomis bibliotekų patirtimis galėtume pasidalinti pagal kolegų poreikius.

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų (LSVB) asociacijos prezidentė Danguolė Abazoriuvienė sveikino forumą 25 gyvavimo metus mininčios LSVB asociacijos vardu. Taip pat LSVB bei Ukrainos viešųjų bibliotekų asociacijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymo dešimtmečio proga. Sutartimi buvo nutarta bendradarbiauti, keistis patirtimi įveikiant bendrus iššūkius, organizuoti bendrus renginius.  

2014 m. išryškėjusi Ukrainos ir Lietuvos bibliotekų bendravimo linija įgavo naują pradžią – forume pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis. Ją pasirašė AVBA direktorė Edita Urbonavičienė, LSVB asociacijos prezidentė Danguolė Abazoriuvienė ir Ukrainos bibliotekų asociacijos atstovė Tetiana Kolesnykova.

Tetiana Kolesnykova, Ukrainos valstybinio mokslo ir technologijų universiteto Mokslinės bibliotekos direktorė, savo kreipimesi asociacijos ir ukrainiečių delegacijos vardu dėkojo už pakvietimus ir bendrus projektus su Lietuva, kurie įkvėpdavo. „Bet po masinio įsibrovimo visi jūsų nuoširdūs, be galo dideli bandymai ir tiesioginė pagalba mums tūkstantį kartų pagerins, kaip plėtosis Ukrainos bibliotekos,“ – sakė ji.

Demokratijos stiprinimas per bibliotekas

Forumo metu perskaityta 16 bibliotekų ir kitų sričių specialistų pranešimų, 3 jų – ukrainiečių bibliotekininkų, dirbančių Ukrainoje, Vokietijoje, Lietuvoje. Surengtos 4 diskusijos, suorganizuota šešių praktinių bibliotekų produktų, paslaugų ir įrankių pristatymai. Vizito dalyviams pristatytos penkios skirtingos šalies bibliotekos.

Kiekviena forumo diena skirta vis kitai demokratinės visuomenės stiprinimo temai: tinklaveikai, integracijai, emocinio atsparumo bei medijų ir informacinio raštingumo ugdymui bibliotekose.

Sveikindama forumą Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje generalinė direktorė Aušrinė Žilinskienė kalbėjo: „Tikiu, kad bus laikas, kai keliausime vieni pas kitus, mokysimės vieni iš kitų. Jūsų unikali patirtis pasibaigus karui bus labai naudinga mūsų bibliotekoms.“

Forumo dalyviai išgirdo Vokietijos užsienio kultūros ryšių instituto (IFA) atstovės Karolinos Gyra, IFA instituto Integracijos ir žiniasklaidos skyriaus vadovės, pasakojimą apie IFA mentorystė programą, pagal kurią remiami 36 ukrainiečių menininkai ir kultūros darbuotojai, kurie po Rusijos invazijos gyvena ir dirba Rytų Europoje.

Svitlana Sychova, Oleso Gončaro Poltavos miesto regioninės jaunimo bibliotekos direktorė, papasakojo apie bibliotekos projektus ir partnerystę. Jų šūkis „Biblioteka – laimingų žmonių vieta“. Šiuo metu bibliotekos veiklą lemia dotacijos ir pašalpos, ir iš jų vykdomus gausius skaitymo skatinimo, kultūros projektus su įvairiomis jaunimo grupėmis.

Biblioterapiją, kaip galimą bibliotekoje teikti emocinę paramą, pristatė dr. Daiva Janavičienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atstovė. Unikalų reiškinį, Ukrainietiškų knygų centrą Lietuvos bibliotekoje, pristatė Greta Tūbelytė-Biliūnienė, Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos atstovė.

Ginas Dabašinskas, Nacionalinės bibliotekos atstovas, pranešime „Biblioteka kaip nacionalinio saugumo dėmuo. Strateginis prognozavimas ir bibliotekininkystes paradigmų kaita“ aptarė strateginio prognozavimo svarbą, bibliotekos apibrėžties kaitą, biblioteką skaitmeninėje eroje, koks galėtų būti pasaulis žvelgiant IFLA požiūriu.

Įtrauktis, paslaugų prieinamumas, emocinis atsparumas

Antroji forumo dalis vyko Lietuvos audiosensorinėje bibliotekoje. Svečiai turėjo galimybę susipažinti su paslaugomis ir infrastruktūra skaitytojams, turintiems specialių skaitymo poreikių.

„Gyvas ryšys“ partneris Paulius Godvanas pranešime nagrinėjo bendruomenės atsparumo temą. Pasak lektoriaus, bendruomenėms reikia tokių erdvių kaip biblioteka, visiškai skirtingiems žmonėms viešos ir neutralios erdvės susitikti ir kaip kūrybinė erdvės.

Psichologė-psichoterapeutė Rosita Kanapeckaitė pranešime atskleidė psichologinio atsparumo temą. Pasak jos, gyventi be streso nepavyks, visi žmonės jį patiria, bet klausimas, kaip su tuo tvarkytis. Dalia Balčytytė, Lietuvos audiosensorinės bibliotekos atstovė, pranešime dalinosi įžvalgomis, kaip knygos prieinamais formatais pasiekia skaitytojus, papasakojo, ką biblioteką dėl to daro, kokius projektus vykdo.

Martyna Malienė, Naujosios Vilnios bibliotekos darbuotoja, papasakojo apie bibliotekos, susitelkusios į savo bendruomenę veiklas. „Emocijų biblioteką“, kai knygos pateikiamos pagal jų sukeliamas emocijas ir tokios bibliotekos naudą, pristatė Monika Balsevičienė, Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos darbuotoja.

Medijų informacinis raštingumas – išmanančiam būti svarbu

Trečias renginys, vykęs Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, skirtas medijų ir informacinio raštingumo temai, jo įtakai ir reikšmei bibliotekų darbui.

Dr. Dalia Cidzikaitė pranešime pristatė sakytinės istorijos metodą – teorinę ir praktinę metodo esmę. Medijų ir informacinio raštingumo (MIR) veiklų įgyvendinimą Lietuvos viešosiose bibliotekose pristatė Lukas Volskis, Kauno Ąžuolyno bibliotekos specialistas. Medijų raštingumą Baltijos šalyse ir „Very veryfied“ galimybes pristatė Kasparas Kriuklis, MIR lyderių organizacijos IREX atstovas.

Ukrainietė Svitlana Zaiko papasakojo apie savo darbą Berlyno Karow viešojoje bibliotekoje – pristatė biblioteką ir daugybę veiklų. Vokietijoje ji gyvena nuo 2022 m., čia dirba Karow bibliotekoje. „Vokietijos biblioteka klausia, įsiklauso, daro, ko žmonės prašo, vadovaujasi principu visi skirtingi, visi lygūs,“ – sakė Svitlana Zaiko. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos darbuotoja ukrainietė Larysa Sydorenko iki pasitraukimo dirbo Mikolajevo mokslinėje bibliotekoje, pasakojo, kokių patiria iššūkių adaptuotis ir dirbti.

Diskusijoje „Demokratinės visuomenės stiprinimas per MIR ugdymą, kultūros paveldo išsaugojimą“ kalbėta apie MIR situaciją Ukrainos, Vokietijos, Latvijos bibliotekose ir kultūros paveldo padėtį.

Istorija kartojasi

Ketvirtą renginio dieną Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje diskutuota apie lietuvių ir ukrainiečių tautas siejančias patirtis.

Grigorijaus Skovorodos centrinės rajono bibliotekos bibliotekininkė Marina Chokas atrado sąsajų su forume pristatytu dr. D. Cidzikaitės sakytinės istorijos metodu. Ji pradėjo rinkti savo ir savo vyro šeimos istorijas ir rekonstravo įvykius nuo 1795 metų. Tada 90 šeimų iš Šiaulių rajono ne savo valia buvo iškeldintos į Ukrainą. Ji pabrėžė, kaip svarbu fiksuoti ir užrašyti šeimų ir asmenų istorijas, nes istorija nuolat kartojasi, svarbu ją išsaugoti ir perduoti iš kartos į kartą.

Pasak dalyvių iš Ukrainos, tokie susitikimai kaip šis forumas keičia gyvenimą ir vertybes. Suteikia daug motyvacijos veikti, dalyvės jaučia daug dėkingumo organizatoriams ir partneriams už patirtis ir įkvėpimą. Jos įvertino galimybę susipažinti su Lietuvos bibliotekose vykdomais projektais ir perimti patirtis, kurias tikisi įgyvendinti grįžę į Ukrainą.


Šių metų forumo rengėjai – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ir Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija. Projekto partneriai ir forumo organizatoriai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, penkios Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos, Lietuvos audiosensorinė biblioteka, Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Ukrainos bibliotekų asociacija.

Trys renginio dienos buvo transliuojamos tiesiogiai, čia bus galima peržiūrėti pranešimų įrašus: https://bit.ly/46NZuLW.

Projektą „Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų forumas „Bibliotekų vaidmuo sprendžiant demokratinės visuomenės iššūkius“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Informacinis rėmėjas LRT

Renginys Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (nuotr. Vygaudas Juozaičio) 

Renginys Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje (nuotr. Gintaro Lukoševičiaus) 

Renginys Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (nuotr. Gintaro Lukoševičiaus) 

Į viršų