Pradžia

„Bibliotekos skirtos žmonėms, o ne knygoms“: bibliotekininkų patirtys Danijoje

Atnaujinta: 2022-07-19
Pradžia

Klaipėdos regiono bibliotekų specialistai 2022 m. birželio 13-17 d. Danijoje tobulino edukacinių programų rengimo ir vykdymo kompetencijas neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje. Galimybė tobulinti kvalifikaciją, stebėti ir išbandyti naujausius metodus, dirbant su suaugusiaisiais užsienio šalyse, įgyta 2020 m., kai Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešajai bibliotekai (toliau KLAB) buvo suteikta Erasmus+ akreditacija. Darbo stebėjimo vizitas į Daniją buvo pirmasis, įgyvendinant Erasmus+ KA1 projektą „Naujos kompetencijos bibliotekininkams vystant neformalųjį suaugusiųjų švietimą“, subūręs net kelis konsorciumo narius: Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio ir Jurbarko rajono savivaldybės viešąsias bibliotekas. 

Susitikimų, diskusijų, kūrybinių dirbtuvių metu buvo aptarti informacijos paslaugų pokyčiai, dalintasi patirtimis apie suaugusiųjų įtraukimą į neformaliojo švietimo procesus, suaugusiųjų savanorystės kaip mokymosi visą gyvenimą galimus taikyti modelius bei bibliotekų paslaugų pritaikymą suaugusiųjų neformalaus švietimo poreikiams. Visa tai diskutuota apimant padidėjusių informacijos srautų, melagienų ir propagandos naratyvų kontekste. Ypač daug dėmesio skirta diskusijoms tvarumo, ekologijos idėjų bei darnaus vystymosi temų aktualizavimui per bibliotekų veiklas. 

Bibliotekų infrastruktūros pritaikymas žmonių poreikiams 

Herningo bibliotekoje – erdvės lankytojams

Bibliotekos jau seniai nebėra tik vietos, skirtos knygoms. Keičiantis bibliotekų ir bibliotekininkystės paradigmoms, keičiasi ir bibliotekų infrastruktūra: patalpų išplanavimas, erdvių suskirstymas, pastatų architektūros sprendimai. Atrodytų, kad turint gerą koncepciją, lengviausia ir paprasčiausia pastatyti naują biblioteką nuo pagrindų, bet dažnai tai yra neįmanoma dėl finansavimo, istorinių aplinkybių ar kultūros paveldo klausimų, miesto išplanavimo, kultūros politikos ir kitų svarbių veiksnių, tad tenka pertvarkyti ir pergalvoti jau turimas erdves pagal naujus keliamus tikslus. Danijoje mobilumo vizito dalyviai susipažino su būdais, kaip paprastai pritaikyti patalpas besimokančiųjų suaugusiųjų poreikiams: bibliotekose vyksta kameriniai, muzikos ir literatūriniai renginiai, teatro pasirodymai ir konferencijos. Bibliotekos yra išplėtojusios partnerystę su muziejais, galerijomis, knygynais, restoranais ar kavinėmis. Išnaudojamos kiekvienas centimetras, kad ir įkuriant terasą ant stogo, dalinantis erdvėmis su savivaldybės paslaugas teikiančiais specialistais, koncertų ir teatrų salėmis, kultūros namais, bankais, profesionaliomis įrašų ir filmavimo studijomis. 

Bibliotekose skatinama paslaugų savitarna bei laisva prieiga prie kompiuterizuotų ar šiuolaikinėmis technologijomis aprūpintų darbo vietų. Informaciniams ir kultūriniams poreikiams pritaikyta, kviečianti, jauki ir saugi biblioteka yra pagrindas, skatinant suaugusiuosius mokytis visą gyvenimą. 

Tvarumo tema – suaugusiųjų įtraukimas į viso gyvenimo mokymosi procesus pagrindas 

Bibliotekos jau seniai nebėra vietos, kur galima tikėtis išimtinės tylos. Bibliotekininkus iš Lietuvos mobilumo vizitui sutiko priimti Herning’o viešoji biblioteka, pasižyminti išskirtiniu darbu buriant bendruomenę ir ugdant suaugusiuosius per Darnaus vystymosi tikslus (angl. Sustainable Development Goals). Vizito metu mobilumo dalyviai ne tik patys pristatė Lietuvos suaugusiųjų neformalaus švietimo situaciją bibliotekose, bet ir dalyvavo gerosios patirties dalijimosi sesijoje, kurios metu įgijo teorinių ir praktinių žinių: buvo suteikta teorinė medžiaga bei pavyzdžiai apie neformalųjį suaugusiųjų mokymą Danijos bibliotekoje, nuolatines veiklas suaugusiesiems, komunikacijos strategijas. 

Kolegos Danijoje suteikė metodinę medžiagą „Kaip įgyvendinti 17 žingsnių programą tvarumo link“ apie tvarumo, ekologijos ir darnaus vystymosi temų aktualizavimą bibliotekų veiklose. Mokytasi, kaip pritraukti bendruomenes ir skatinti jas burti žmones su panašiais interesais, kaip organizuoti suaugusiųjų savanorių veiklą, kaip integruoti ir aktyviai kasdienybėje taikyti tvarumo idėjas.  

Bibliotekų paslaugos, skatinančios suaugusiųjų neformalų mokymąsi  

Bibliotekos yra vietos, kur žmonės gali ateiti, dalyvauti, keistis patirtimis ir istorijomis. Didžioji bibliotekų paslaugų dalis yra orientuotos į lankytojų žinių stiprinimą ir bendruomenių pagal skirtingus interesus telkimą. Nors pandemijos laikas privertė bibliotekas dar intensyviau persikelti į virtualią erdvę ir dirbti su elektroniniais informacijos ištekliais, tačiau poreikis gyvam kontaktui nesumažėjo. Tai puikiai iliustravo į mobilumo vizito programą įtraukta „DOKK1“ biblioteka antrajame pagal dydį Danijos mieste Orhuse. Šioje įstaigoje kasdien vyksta renginiai, koncertai, parodos, diskusijos ir bendruomenių pageidaujami bei organizuojami įvykiai. Mokymosi, jaunimo, edukacijų ir kitos erdvės yra nuolat užimtos. Bibliotekininkams ieškant atsakymo į klausimą, kas skatina suaugusiuosius burtis bibliotekoje, paaiškėjo, kad daug ką lemia bibliotekininkų darbo specifika: jie yra moderatoriai tarp žinių, saugomų bibliotekos knygose, ir bendruomenių poreikių, bibliotekininkai veikia kaip jungiančioji grandis nuo bendruomenių idėjų gimimo iki jų realizavimo. Pasitikėjimas lankytojais, skatinimas drąsiai naudotis bibliotekos turimais visais ištekliais ir erdvėmis, įsiklausimas į jų poreikius, drąsinimas veikti savanorystės pagrindais, išlaisvina suaugusiųjų neformalaus mokymosi ir dalyvavimo poreikius. 

Mobilumo vizito į Daniją dalyviai Erasmus+ suteiktą galimybę gyvai stebėti kolegų darbo procesus įvardina kaip „nuostabią ir įkvepiančią toliau kurti ir dirbti patirtį“, kurią verta ne tik išbandyti, bet ir pakartoti. Be profesinių kompetencijų stiprinimo, mobilumo vizitas leido geriau pažinti kolegas kitoje aplinkoje, kartu įveikti naujus iššūkius ir suplanuotas užduotis. Erasmus+ mobilumas – tai naujos pažintys, naujos mintys, nauji požiūriai; tai galimybė augti ir tobulėti. 

Projektas „Naujos kompetencijos bibliotekininkams vystant neformalųjį suaugusiųjų švietimą“ finansuojamas Europos Sąjungos „Erasmus +“ programos lėšomis. 

Šis informacinis straipsnis atspindi tik projektą įgyvendinančios institucijos požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą. 

Informaciją parengė Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka 

Į viršų