Pradžia

Kraštotyros ir skaitmeninimo skyrius

Pradžia

Kraštotyros ir skaitmeninimo skyrius kaupia ir teikia informaciją apie Klaipėdą, Klaipėdos kraštą bei bibliotekoje saugomus archyvus – Kraštotyros, Rankraščių ir archyvų fondus, Klaipėdos fotoarchyvą, AdM archyvą

Kraštotyros fondas

Kraštotyros fonde sukaupta daugiau nei 3 tūkst. knygų, kartografinių bei smulkiosios poligrafijos leidinių, vaizdo ir garso įrašų (CD/DVD) apie Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą. Čia saugomi Klaipėdoje leisti periodiniai leidiniai: Raudonasis švyturys (1945-1950), Tarybinė Klaipėda, Klaipėda, Lietuvos žvejys, Lietuvos Jūreivis  ir kt.

Skyriuje