Pradžia

Kraštotyros ir skaitmeninimo skyrius

Pradžia
Jurga Bardauskienė Vedėja (0 46) 314 189
Danguolė Wagner Vyresnioji bibliotekininkė Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) kūrimas
Viktorija Karalienė Vyriausioji bibliotekininkė Kraštotyra, AdM archyvas (0 46) 314 189
Arvidas Jasmanis Vyresnysis bibliotekininkas Metaduomenų kūrėjas
Rasa Milerienė Vyresnioji metodininkė Krašto paveldo gido kūrimas ir plėtra (0 46) 314 189
Į viršų