Pradžia

Informacijos išteklių skyrius

Pradžia
Audronė Balsė Audronė Balsė L. e. p. vedėja (8 46) 412 536
Violeta Pocienė Violeta Pocienė Vyriausioji bibliotekininkė Komplektavimas, DB administravimas (8 46) 412 536
Danguolė Rubavičienė Vyriausioji bibliotekininkė Katalogavimas (8 46) 412 536
Rima Virbickienė Vyriausioji bibliotekininkė Nurašymas (8 46) 412 536
Agnė Šmidtaitė-Baranauskienė Vyriausioji bibliotekininkė Fondų tvarkymas, LIBIS administravimas (8 46) 412 536
Į viršų