Pradžia

Informacijos išteklių skyrius

Pradžia

Skyrius organizuoja bibliotekos informacijos išteklius, užtikrindamas tolygų Klaipėdos ir Tauragės apskričių gyventojų informacinį aptarnavimą.

Skyrius atsakingas už:

  • bibliotekos informacijos išteklių fondo formavimą;
  • lietuviškų ir užsienio duomenų bazių preprenumeratą ir administravimą;
  • bibliotekos elektroninio katalogo pildymą ir redagavimą;
  • tinkamą bibliotekos informacijos išteklių saugojimą ir prieinamumą;
  • LIBIS administravimą bibliotekoje.